2 minuty

Tým amerických výzkumníků objevil nový způsob, jak na molekulární a buněčné úrovni ovlivnit mechanizmy, který způsobují fibrózní změny − tedy stav, kdy přirozený proces tvorby jizev při hojení ran začne pracovat na plné obrátky a způsobí onemocnění. Zjištění publikovaná v časopise Nature Medicine ukazují nový potenciální terapeutický přístup k léčbě jizev a fibrózních onemocnění, např. idiopatické plicní fibrózy nebo jaterní fibrózy. O výsledcích studie se zmiňuje také server medicalxpress.com.

 

 

Regulátor fibrózy

Fibróza představuje přirozený mechanizmus, při němž tělo nahrazuje původní tkáň vazivem za vzniku jizvy. Ke zmnožení kolagenního vaziva ve tkáni však může dojít i v důsledku zánětu u jakéhokoliv orgánu v těle a může mít až smrtelné následky, jelikož nově vznikající fibrózní tkáň potlačí správné fungování postižených orgánů.

Zmíněný výzkum se zaměřil na proces, který dokáže utlumit spouštěč klíčové látky regulující fibrózu, kterou je protein zvaný TGFß (Transforming Growth Factor). Tato bílkovina je za normálních okolností přítomna v těle v neaktivním stavu a teprve její aktivací je zahájena fibróza. TGFß stimuluje myofibroblasty (buňky pojivové tkáně) ke zvýšené produkci kolagenu, který je nezbytný k tvorbě jizev.

 

Lék proti fibróze

Vědcům se podařilo na zvířecím modelu odstranit v myofibroblastech gen, který produkuje specifickou podskupinu proteinů, tzv. αv integriny, a zablokovat tak schopnost buněk aktivovat protein TGFß. Navíc vyvolali podobný efekt nejen odstraněním genu, ale i působením jisté specifické látky. Podařilo se jim totiž vyvinout sloučeninu selektivně inhibující přímo integriny, které potlačují protein TGFß, a na zvířecích modelech dokázat její účinnost proti plicní a jaterní fibróze. Uvedená sloučenina je nejenom schopná preventivně zabránit fibróze, ale umí ji i redukovat v okamžiku, kdy se již fibrózní onemocnění objeví a je zahájena léčba.

Další důležitým krokem bude přesně určit, jaké množství léku umožní normální proces hojení a zároveň zabrání patologické fibróze. Podstatné bude také zjistit vhodný způsob podání látky. Inhalace by mohla být vhodnější při léčbě plicní fibrózy, lokální aplikace pak pro redukci tvorby kožních jizev.

 

Zdroj:

http://medical­xpress.com/new­s/2013–11-transplant-patients-key-scarring.html

1