2 minuty
T-lymfocyty článek Hartmann

Výzkumníci z Univerzity Johna Hopkinse a z Kennedy Krieger Institute studovali význam buněk imunitního systému pro hojení ran. Podařilo se jim prokázat, že T-lymfocyty dokážou efektivně urychlit hojení zejména v součinnosti s tkáňovými nosiči neboli tzv. scaffoldy vyrobenými z biomateriálů.

Tkáňové nosiče podporují aktivitu imunitních buněk

Vědci navrhli tkáňový nosič z biologicky rozložitelného materiálu, který dokáže efektivně podpořit obnovu poškozené tkáně tím, že umožní ukotvení tělu vlastních kmenových buněk. Chirurgicky odstranili část stehenních svalů myším a implantovali jim tkáňové nosiče. Po týdnu zjistili, že v ranách s implantáty bylo více bílých krvinek, než u neošetřených ran, a prokázali také zvýšenou produkci interleukinu-4, který je častým produktem Th2-lymfocytů.

Stejný postup byl použit také u geneticky modifikovaných myší, které postrádaly T-lymfocyty. U jejich ran nedošlo ke zvýšené produkci interleukinu-4, ani k tak efektivnímu procesu hojení jako u normálních myší. Další zkoumání odhalilo, že úkolem Th2-lymfocytů je zajistit aktivaci makrofágů, které hrají významnou roli v procesu hojení, a jejich transport do místa poranění.

Th2-lymfocyty mohou příznivě ovlivňovat hojení

Nejčastěji jsou Th2-lymfocyty u lidí spojovány s poškozujícími imunitními reakcemi, jako jsou např. alergie. Skutečnost, že mohou za určitých podmínek příznivě ovlivňovat proces hojení, tak byl pro vědce překvapením. Podle autorů studie může zmíněný mechanismus představovat novou strategii pro regeneraci tkání. Bude však zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jak imunitní buňky reagují na různé druhy biomateriálů, které by mohly být použity jako tkáňové nosiče.

Zdroje
[1] https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/troublesome_t_cells_have_a_healing_side_
1
T-lymfocyty