2 minuty
Acelulární štěpy článek Hartmann

Výzkumný tým z nemocnice Mount Sinai v New Yorku otestoval v reálných klinických podmínkách nové acelulární štěpy z rybí kůže. Tyto produkty mají podobné využití jako savčí extracelulární matrix (ECM). Navíc však obsahují tuky, včetně omega-3 polynenasycených mastných kyselin, u nichž byla v mnoha studiích prokázána spojitost s protizánětlivými vlastnostmi. I když mnoho v současnosti používaných typů ECM prokázalo efektivitu při léčbě otevřených ran, studie do značné míry vyloučily jejich aplikaci na obtížně léčitelné ulcerace. Výzkumníci se proto rozhodli otestovat tento produkt na takovémto typu chronických defektů.

Štěpy z rybí kůže obsahují příznivé omega-3 mastné kyseliny

Štěpy z rybí kůže představují decelularizovanou rybí kůži získanou z tresek z oblasti severního Atlantiku. Jedná se o kožní náhradu obsahující kolagen, fibrin, proteoglykany a glykosaminoglykany a s možným přínosem v podobě bioaktivních lipidových mediátorů. Poskytuje komplexní kostru s optimálním prostředím pro obnovu struktury a funkce hostitelské tkáně a zároveň je zdrojem protizánětlivých EPA a DHA omega-3 mastných kyselin.

Po 5 týdnech se výrazně zmenšila plocha ran

Primárním cílem studie bylo posoudit procento plochy uzavřených ran oproti výchozímu stavu po 5týdenní aplikaci štěpu z rybí kůže. Přípravek byl testován u 18 pacientů s alespoň jednou obtížně léčitelnou ulcerací (buď větší než 20 cm2 nebo trvající alespoň 52 týdnů). Po 5týdenní aplikaci štěpu absolvovali pacienti další 3 týdny standardní péče. Rána a bolestivost byly posuzovány každý týden. Po 5 týdnech výše zmíněné terapie bylo zaznamenáno 40% zmenšení plochy ran a pokles hloubky defektů o 48 %. Úplné uzavření rány na konci studie bylo pozorováno u 3 z 18 pacientů.

Studie potvrdila efektivitu léčby v klinické praxi

Acelulární štěpy z rybí kůže tak poskytly slibné výsledky jako účinná dočasná kožní náhrada pro uzavření rány. Přínosem může být zejména v případech, kdy selhávají další terapeutické možnosti. Autoři studie věří, že i přes absenci kontrolního ramene výsledky odrážejí efektivitu metody v klinické praxi.

Zdroje
[1] https://www.woundsresearch.com/article/prospective-postmarket-compassionate-clinical-evaluation-novel-acellular-fish-skin-graft
1