2 minuty

Podle studií zveřejněných v recenzovaném vědeckém časopise PLOS ONE, o kterých podrobně informují také stránky www.medicalnewstoday.com, se vědcům úspěšně podařilo stimulovat hojení ran kombinací dvou bioaktivních peptidů s pozitivním vlivem na růst krevních cév a tkání, a to v prostředí in vitro i in vivo. Další výzkum těchto látek by mohl vést k objevu nových metod léčby chronických a akutních ran.

Bioaktivní peptidy

Biologicky aktivní peptidy pozitivně ovlivňují fyziologické procesy v těle. Již v roce 2010 vědci objevili při pokusech s biosyntetizovanou extracelulární matrix a kolagenázou bakterie Clostridium histolyticum bioaktivní peptid s názvem comb1. V laboratorních podmínkách zjistili, že má schopnost stimulovat angiogenezi zvýšením růstu krevních cév o 200 %.

Další aktuálně objevený peptid UN3, který pozitivně působí na hojení ran, byl vytvořen a upraven ze dvou přirozeně se vyskytujících peptidů, které se obvykle ve stopových množstvích nacházejí v lidské plazmě bohaté na krevní destičky. Při zkoumání jeho účinnosti bylo zjištěno, že zvyšuje tvorbu cévních stěn o 50 %, růst krevních cév o 250 % a migraci buněk v reakci na zranění o 300 %.

Spolu to jde lépe

Následné in vivo experimenty potvrdily, že oba objevené peptidy mohou působit synergicky a společně zlepšovat hojení ran. To je podle autorů významný krok směrem ke klinickému použití. Důležitost objevu těchto bioaktivních peptidů vidí výzkumníci také v možnosti konstruovat plně vaskularizované živé tkáně pro pacienty s popáleninami nebo bércovými vředy. Dalším stadiem výzkumu bude testování peptidů v rámci klinických studií.

 Zdroj:

http://www.medicalnewstoday.com/…s/242253.php

1