2 minuty

Syndrom diabetické nohy je velmi častou a závažnou komplikací diabetu. Více než polovina případů, u nichž byl diagnostikován syndrom diabetické nohy, končí amputací. Mezi moderní metody současné medicíny, snažící se najít nové postupy při léčbě komplikovaných a špatně se hojících diabetických ran, patří rovněž léčba pomocí autologních kmenových buněk.

Metoda využívá pozitivní vliv kmenových buněk na buněčnou obnovustimulační vliv na ránu a formování krevních kapilár, což v konečném důsledku vede k urychlenému zhojení rány. Nejprve je pacientovi odebrána kostní dřeň a z ní izolovány kmenové buňky. Ty jsou následně pomocí asi čtyřiceti vpichů aplikovány na různá místa dolní končetiny.

Úspěchy českých vědců

Český tým tvořený vědeckými pracovníky z Centra diabetologie pražského IKEM a Ústavu experimentální medicíny AV ČR, zabývající se léčbou syndromu diabetické nohy pomocí buněčné terapie, získal za výsledky svého výzkumu dokonce prestižní cenu na mezinárodním kongresu diabetologů, jenž se konal minulý rok v americkém San Diegu.

Vědci se zaměřili především na pacienty v kritickém stavu, s výraznými bolestmi, kterým hrozila amputace končetiny, a u nichž selhaly všechny konvenční léčebné metody. Zmíněnou terapií prošlo od roku 2008 již téměř 30 nemocných. U všech došlo ke zlepšení jejich stavu, zmírnění bolesti, výraznému zlepšení prokrvení končetiny a zhojení kožních defektů. Končetina nemusela být amputována.

Příslib do budoucna

Metoda buněčné terapie výrazně zvyšuje kvalitu života pacientů trpících chronickými defekty v důsledku ischemické choroby dolních končetin. Optimální postup při aplikaci této metody i objektivní hodnocení jejího účinku vyžadují další výzkum. Pokud i další studie potvrdí pozitivní výsledky léčby, bude se jednat o metodu ekonomicky příz­nivou, pro pacienta minimálně zatěžující a pro většinu nemocných účinnou.

Zdroj:

http://www.avcr.cz/…h-v-USA.html

http://www.lecbarany.cz/…beticke-nohy

1