2 minuty

Diabetické vředy jsou častou komplikací cukrovky a příčinou více než 80 % amputací dolních končetin u diabetiků. Nový výzkum francouzských vědců dává podle stránek www.medicalnewstoday.com naději na účinnější léčbu. Bylo totiž zjištěno, že diabetičtí potkani konzumující potravu s vysokým podílem aminokyselin argininu a prolinu vykazovaliefektivnější hojení ran oproti potkanům ​​krmeným standardní stravou nebo krmivem bohatým na bílkoviny, ale bez obohacení argininem a prolinem.

 Podstata experimentu

Výzkumníci rozdělili 18 potkanů do tří skupin, které byly krmeny buď standardní stravou, stravou s vysokým obsahem bílkovin, nebo krmením s vysokým obsahem bílkovin doplněným aminokyselinami argininem a prolinem (ARG + PRO). V první den pokusu bylo u každého potkana provedeno řezné poranění kůže. Celý experiment trval 5 dnů.

Na konci pokusu byla u potkanů pomocí krevních testů zjišťována hladina cukru, inzulínu a aminokyselin v krvi. Autoři také sledovali obnovený růst pokožky, vývoj nových krevních cév a analyzovali zachycené makrofágy z rány, aby prověřili stimulaci cytokinů a prozánětlivé aktivity.

 

Arginin a prolin působí

Potkani konzumující stravu s vysokým obsahem bílkovin měli lepší dusíkovou bilanci než ti na standardní stravě. Nicméně rány potkanů krmených potravou obohacenou ARG + PRO vykazovaly vyšší nárůst nových cév 5. den experimentu. Tvorba nových cév, které přivádějí k hojícím se tkáním nutnou výživu a kyslík, je nezbytnou součástí hojení ran.
Kromě toho makrofágy ve skupině ARG + PRO méně stimulovaly cytokiny a prozánětlivou aktivitu, než tomu bylo u ostatních skupin. To vytvářelo lepší prostředí pro hojení ran, protože zánět zpomaluje hojivé procesy.

Studie tak naznačuje, že strava obohacená o arginin a prolin může nabídnout nový slibný směr ve výzkumu efektivních metod léčby chronických ran u diabetických pacientů.

 

Zdroj:

http://www.me­dicalnewstoda­y.com/releases/252919­.php

1