2 minuty

Podle nové americké studie publikované v odborném internistickém časopise Annals of Internal Medicine nevykazuje anabolický steroid oxandrolon při hojení chronických dekubitů o nic lepší výsledky než placebo. Oxandrolon je v USA schválený pro léčbu nechtěné ztráty hmotnosti nebo chronických infekcí u lidí s těžkými popáleninami. Často se neoficiálně používá také u pacientů s dekubity. Stručné shrnutí výsledků výzkumu lze nalézt na stránkách www.medpagetoday.com.

 

 

Dekubity u nemocných s poraněním páteře
Výzkumu se zúčastnilo 212 pacientů. Všichni nemocní měli poraněnou míchu a trpěli chronickými dekubity ve stadiu III nebo IV, a to v sedací, trochanterické, perineální a sakrální oblasti pánve. Proleženiny bývají u lidí s poraněním míchy hlavním důvodem morbidity a mortality a výrazně také zvyšují náklady na léčbu těchto pacientů.
Účastníci studie byli pozorováni po dobu přibližně 28 dní a následně vybráni ti, u nichž se alespoň jeden dekubitus III. nebo IV. stupně v průběhu této doby zahojil z méně než 30 %. Vybraní pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina užívala 20 mg oxandrolonu denně, druhá skupina dostávala placebo. Léčba probíhala po dobu 24 týdnů, nebo dokud se dekubity zcela nezahojily (pokud zahojení trvalo méně než 24 týdnů). Pacienti, jejichž proleženiny se zahojily, byli vyšetřeni po 4 a 8 týdnech, aby se zjistilo, zda rány zůstaly uzavřeny. Při užívání oxandrolonu nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky.

 

Oxandrolon nezabírá
Z výsledků studie vyplývá, že u skupiny užívající oxandrolon došlo ke zhojení dekubitů u 24,1 % pacientů, u skupiny užívající placebo u 29,8% nemocných.
Léčba oxandrolonem neměla výraznější vliv ani na to, zda rána zůstala uzavřena i po svém zhojení. Po 8 týdnech od zahojení, zůstaly rány uzavřeny u 16,7 % pacientů užívajících oxandrolon a u 15,4 % těch, kteří dostávali placebo. Studie byla předčasně ukončena, jakmile se ukázala malá pravděpodobnost, že oxandrolon bude fungovat výrazně lépe než placebo.

 

Zdroj:
http://www.medpagetoday.com/…actice/39282

1