2 minuty

Ukazuje se, že štěpy lidské placenty jsou vysoce účinné při léčbě chronických diabetických vředů. Z dat prezentovaných na jarním Sympoziu pokročilého hojení ran (Symposium on Advanced Wound Care, Orlando, Florida, USA) podle www.medicalnewstoday.com také vyplývá, že rány ošetřené pravidelně každý týden se hojily téměř dvakrát tak rychle než rány, na něž byla léčba aplikována pouze ve čtrnáctidenních intervalech.

Rychlé hojení šetří náklady

Výsledky jsou podle autorů studie přínosné pro klinickou praxi. Čím déle zůstává diabetický vřed otevřený, tím větší je pravděpodobnost výskytu závažných komplikací, jako je celulitida či osteomyelitidy. V návaznosti na to pak roste nezbytnost lékařského ošetření, hospitalizace a v některých případech i amputace.  Nové metody urychlující hojení diabetických vředů tak mohou pomoci snížit finanční náklady na léčbu a zabránit rozvoji dlouhodobých zdravotních komplikací.

Placenta hojí diabetické vředy

Studie se zúčastnilo 40 pacientů, kteří se léčili s diabetem 1. nebo 2. typu a déle než 4 týdny měli neinfekční diabetický vřed lokalizovaný na různých místech na noze. Po chirurgickém debridementu veškeré nekrotické tkáně jim byly na ránu aplikovány štěpy amnionové tkáně lidské placenty, a to v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech. Všichni pacienti také podstoupili standardní léčebný protokol zahrnující přikládání nepřilnavého, vlhkého krytí s tlakovým obvazem. Končetiny pacientů byly odlehčeny.

Během sledovaného období 12 týdnů se podařilo zcela vyléčit 92,5 % diabetických vředů. Průměrná doba zhojení ran činila 2,4 týdne při týdenní aplikaci štěpu ve srovnání s 4,1 týdne při čtrnáctidenní aplikaci. Počet použitých štěpů u skupiny ošetřované každý týden a u skupiny ošetřované každé dva týdny byl podobný (2,4 resp. 2,3 štěpu).

Autoři studie zdůrazňují, že uvedené výsledky musí být dále potvrzeny ve velkých multicentrických klinických studiích s delším následným sledovacím obdobím, aby se dalo ověřit, jak dlouho rány zůstanou zhojené.

 

Zdroj:

http://www.me­dicalnewstoda­y.com/articles/276187­.php

1