2 minuty

S novým překvapivým objevem přišli výzkumníci z univerzity v Calgary v Kanadě. Navrhli speciální spodní prádlo, které vysílá do sedacích svalů elektrické impulzy a brání tak vzniku nepříjemných proleženin. O výsledcích výzkumu prezentovaných na konferenci Neuroscience 2012 informují také stránky http://www.bbc.co.uk.

 

 

Zdravotní i finanční problém

Podle britských odborníků se navzdory novým metodám léčby výskyt dekubitů od 40. let minulého století nijak výrazně nesnížil, což naznačuje, že stávající metody prevence nejsou příliš efektivní. Současná prevence zahrnuje především péči o pokožku, výživu a pravidelný pohyb pacientů.

Dekubity jsou však nejen velmi bolestivou a nepříjemnou zdravotní komplikací, ale výrazně také zvyšují nákladovost léčby. Experti odhadují, že jen ve Velké Británii stojí jejich léčba až 2 miliardy liber (2,5 mld. eur) ročně.

 

Elektřina pomohla

Uvedeného výzkumu se speciálním spodním prádlem se zúčastnili pacienti, kteří nebyli schopni se pohybovat kvůli poranění míchy. Lékaři do testovaného spodního prádla umístili dvě elektrody a svaly pacientů 12 hodin denně každých 10 minut stimulovali pomocí desetisekundových elektrických impulsů o mírné intenzitě. Výsledky studie ukázaly, že ani u jednoho z celkem 37 pacientů se v průběhu měsíční léčby dekubity neobjevily. Výzkumníci navíc zjistili, že speciální spodní prádlo si pro jeho snadné a komfortní použití oblíbil jak zdravotnický personál, tak pacienti.

K ověření skutečné efektivity uvedené léčebné metody pro prevenci proleženin však budou nezbytné další a mnohem rozsáhlejší studie.

 

Zdroj:

http://www.bbc­.co.uk/news/he­alth-19946428

1