2 minuty

Studie uveřejněná v odborném lékařském časopise Journal of General Internal Medicine, z níž je citováno také na stránkách www.medscape.com, uvádí, že muži mají vyšší riziko sepse a infekce v místě chirurgické rány než ženy. Podle autorů studie je tak třeba při posuzování rizika infekce brát v úvahu nejen obecně známé faktory, jako je např. vyšší věk a zdravotní stav, ale také pohlaví pacienta.

 

 

Muži mají vyšší riziko infekce

Američtí vědci v rámci výzkumu analyzovali data získaná ze dvou newyorských nemocnic. Objevili 2 485 případů infekce v krevním řečišti komunitního původu, 1 671 případů infekce v krevním řečišti nozokomiálního původu a 779 infekcí v místě operační rány.

V porovnání s muži měly ženy o 15 % nižší riziko vzniku sepse komunitního původu, o 18 % nižší riziko vzniku sepse nozokomiálního původu a o 22 % nižší riziko vzniku infekce v chirurgické ráně.

Nejvýrazněji se rozdíly projevily u starších dětí ve věku 12 až 17 let a dospělých ve věku 18 až 49 let, nejméně pak u dětí do 12 let a seniorů starších 70 let. Výsledky týkající se sepse jsou o to překvapivější, že předchozí zjištění naznačují, že 25 až 43 % všech infekcí krevního řečiště pochází z infekcí močových cest, které jsou častější u žen než u mužů.

 

Příčina neznámá

Podle autorů studie by důvodem uvedených rozdílů mohly být odlišnosti v kolonizaci kůže nebo jiné anatomické rozdíly. Cílem dalších studií tak bude odhalit skutečné biologické příčiny rozdílů v riziku infekce u mužů a žen.

 

Zdroj:

http://link.sprin­ger.com/article/10­.1007%2Fs11606–013–2421–5

http://www.med­scape.com/vie­warticle/805525

1