2 minuty

Senescentní neboli stárnoucí buňky se nacházejí v procesu buněčné senescence, kdy trvale ztrácejí schopnost se dělit. Senescence buněk může být navozena v důsledku stresu a zastavit růst premaligních buněk, čímž pomáhá potlačit vznik nádorového bujení, zásadní úlohu však také hraje v procesu stárnutí organismu. V průběhu času se senescentní buňky v těle hromadí a uvolňují kontinuální kaskádu zánětlivých cytokinů, chemokinů, růstových faktorů a proteáz a zvyšují tak náchylnost ke vzniku nejrůznějších onemocnění. Studie publikovaná on-line na stránkách časopisu Developmental Cell, překvapivě ukazuje, že senescentní buňky mohou být prospěšné i v procesu hojení ran.

Podpora hojení pomocí růstového faktoru

Vědcům se podařilo identifikovat faktor podporující hojení ran, který vylučují právě senescentní buňky. K výzkumu byly použity dva různé modely myší. U prvního se senescentní buňky vůbec netvořily. U druhého byl proces senescence blokován mutací dvou klíčových genů. Při výzkumu se podařilo prokázat, že po zranění kůže dochází brzy ke stárnutí buněk, které produkují kolagen a cévy. Senescentní buňky však urychlily uzavření rány pomocí sekrece růstového faktoru PDGF-AA obsaženého v krevních destičkách. Když byl rekombinantní faktor PDGF-AA lokálně aplikován myším, u nichž se senescentní buňky netvořily, došlo k uzavření pomalu hojící se rány a podpoře normálního procesu hojení.

Vliv senescetních buněk je závislý na čase

Vědci také zjistili, že senescentní buňky byly v průběhu hojení tkáně přítomny pouze po krátkou dobu, na rozdíl od trvalé přítomnosti senescentních buněk ve stárnoucích nebo chronicky poškozených tkáních. Navíc to, že byl zmíněný faktor aktivován velmi brzy po vyvolání senescence v buněčné kultuře, naznačuje, že časová závislost regulace sekrece faktoru může být podstatou prospěšných i škodlivých účinků senescentních buněk.
Uvedené výsledky představují naději na možné využití pozitivních aspektů procesu senescence v oblasti hojení ran. Vědci proto nyní plánují prozkoumat roli senescentních buněk na dalších příkladech poškození tkáně.

Zdroj:
http://www.cell.com/…t/S1534-5807(14)00729–1
http://medicalxpress.com/…e-wound.html

1