2 minuty

Podle posledních výzkumů se zdá, že specializované kožní receptory spojené s vnímáním bolesti také uvolňují spojení mezi buňkami u kožních ran, a posilují tak schopnost buněk přesouvat se do rány a urychlit proces hojení.

Opioidní receptory potlačují bolest

Podrobně zkoumány byly tzv. opioidní receptory, které jsou zodpovědné za analgetické působení. Vážou na sebe opioidy a jejich stimulace potlačuje vedení a přenos bolestivých signálů. Receptory byly odhaleny na začátku 70. let 20. století. Zjistilo se, že potlačují bolest vazbou s neuropeptidy, jako jsou například endorfiny a enkefaliny. V 90. letech minulého století bylo objeveno, že se tyto receptory také vyskytují ve vnější vrstvě kůže, epidermis.

Bez receptorů buňky nemigrují

Současné výzkumy naznačují, že opioidní receptory v lidské kůži hrají důležitou roli při ovlivňování diferenciace, migrace a adheze buněk a mají významný dopad na hojení ran. Toto spojení bylo již dříve prokázáno na myším modelu. U zvířat, u nichž opioidní receptory chyběly, se ukázalo, že i když u kožních buněk došlo k proliferaci, nebyly schopny migrovat na spodinu rány.

Bolest a hojení ran spolu úzce souvisí

Studie zabývající se výzkumem specifických mechanismů zapojených do systému opioidních receptorů v lidských kožních buňkách prokázaly, že navázáním opioidů na receptory dochází ke změnám v adhezi mezi jednotlivými buňkami a v jejich migraci. Podle výzkumníků to znamená, že vnímání bolesti je pravděpodobně velmi důležité při hojení ran a že nervový, kožní a imunitní systém jsou úzce spojeny.

Nevýznamnějším poznatkem pro autory výzkumu je fakt, že neuropeptidy, které jsou dobře prozkoumány v rámci centrálního nervového systému a jsou zapojeny do vnímání bolesti, se také podílejí na hojení ran. Výsledky této studie mají také klinické důsledky. Uvedený mechanismus lze potenciálně použít jak při ovlivňování nebo kontrole bolesti, tak zároveň k podpoře hojení ran.

Zdroj:
http://medicalxpress.com/…nt-role.html http://onlinelibrary.wiley.com/…7D300.f02t03

1