2 minuty

U mladých jedinců dochází k obnově tkání velmi snadno. Mohou však tuto schopnost znovu nabýt i dospělí jedinci? Nová studie vědců z Bostonské dětské nemocnice, která vznikla v rámci programu na výzkum kmenových buněk, naznačuje, že by tomu tak mohlo být. Reaktivací spícího genu s názvem Lin28a, který je aktivní v embryonálních kmenových buňkách, se totiž u myšího modelu podařilo obnovit růst chlupů, chrupavek, kostí, kůže a dalších měkkých tkání. Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise Cell, shrnutí práce přináší také http://medicalxpress.com.

 

 

Mitochondriální metabolizmus a gen Lin28a

Gen Lin28a byl poprvé objeven u červů, ale funguje u všech složitých organismů. Aktivní je obzvláště u embryonálních kmenových buněk. V rámci uvedené studie byl použit pro přeprogramování kožních buněk zpět na buňky kmenové. Vědci zjistili, že gen Lin28a podporuje částečně obnovu tkání tím, že zvyšuje metabolizmus v mitochondriích − buněčných organelách produkujících energii. Již z předchozího výzkumu věděli, že poškození mitochondriálního metabolizmu může vést ke stárnutí buněk a tkání. Teď však dokázali opak − zlepšení mitochondriálního metabolizmu může podpořit znovunabytí schopnosti obnovovat a regenerovat tkáně u dospělých jedinců. Gen Lin28a totiž podporuje produkci metabolických enzymů v mitochondriích, a tím pomáhá vytvářet energii potřebnou pro stimulaci a růst nových tkání. Zvýšená rychlost metabolizmu, kterou vědci zaznamenali, když znovu aktivovali gen Lin28a, je typická pro embrya během jejich rychlé fázi růstu.

Jde to i bez reaktivace genu

Podle autorů studie uvedená zjištění naznačují, že rychlost hojení ran je limitována metabolizmem buněčného jádra. Navíc další experimenty ukázaly, že přímou aktivací mitochondriálního metabolizmu pomocí látky o malé molekulové hmotnosti, bez zapojení genu Lin28a, má taktéž vliv na zlepšení hojení ran. To naznačuje, že regeneraci a obnovu tkání by šlo podpořit i medikamentózně.

Gen Lin28A však nepůsobí na regeneraci všech tkání, malý vliv má např. na srdeční tkáň. Jedná se tedy pouze o jeden z mnoha faktorů podporujících hojení.

 

Zdroj:

http://medical­xpress.com/new­s/2013–11-regrow-hair-cartilage-bone-soft.html

1