2 minuty
Protein tepelného šoku podporuje hojení ran Hartmann

Výzkumníci z National Institutes of Health objevili novou roli proteinu známého jako protein tepelného šoku 60 (Hsp60). Zjistili, že má rozhodující vliv na regeneraci tkání a hojení ran. Studie odhalila, že lokální léčba pomocí gelu obsahujícího protein Hsp60 významně urychluje uzavírání ran u myší s diabetem.

Zablokování genu Hsp60 ovlivnilo regeneraci tkání a vznik zánětu

Protein Hsp60 je známý především pro svůj vliv na celkové uspořádání ostatních bílkovin a uvádí se také, že slouží jako signální molekula vyvolávající zánětlivou odpověď na bakteriální infekci v ráně. Na základě jeho spojení se zánětlivou reakcí výzkumníci předpokládali, že by mohl být také zapojen do mechanismu regenerace tkání.

Prováděli experimenty s akvarijní rybou s názvem danio pruhované (tzv. zebřička) hojně využívanou k laboratorním účelům, při nichž cíleně zablokovali gen pro tvorbu zmíněného proteinu. Mutantní ryby se vyvíjely normálně, při poranění však nebyly schopny tkáň regenerovat tak jako obvykle.

Za použití fluorescenčně značených leukocytů výzkumníci také zjistili, že při absenci genu Hsp60 se podstatně snížil počet leukocytů v místě poranění. Tato skutečnost naznačuje, že se protein Hsp60 podílí na vzniku zánětu, který je nezbytnou součástí hojení ran.

Lokální aplikace proteinu stimulovala uzavření ran

Nejpřekvapivější momentem studie byl okamžik, kdy byl protein Hsp60 aplikován přímo do ran diabetických myší. Taková léčba stimulovala úplné uzavření ran po pouhých 21 dnech. Neošetřené myši v průběhu uvedeného času nevykazovaly žádné zlepšení.

Nový objev by v budoucnu mohl pomoci při vývoji účinných terapií pro podporu uzavření rány u diabetických pacientů a rovněž i pro normální hojení ran a omezení tvorby jizev. Výsledky studie navíc zdůrazňují význam základního vědeckého výzkumu. Základy buněčné signalizace při hojení ran a regeneraci tkání stále nejsou plně pochopeny a základní výzkum napomáhá objasnit mnoho důležitých aspektů tohoto složitého procesu.

Zdroje
[1] https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-researchers-unveil-new-wound-healing-role-protein-folding-gene-mice
[2] https://www.nature.com/articles/npjregenmed201613
1