2 minuty

Autoři nové vědecké studie publikované na stránkách www.plosone.org se zabývají problematikou výskytu MRSA bakteriémií ve dvou sousedních evropských regionech se srovnatelnou velikostí populace – v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko (NRW, Nordrhein-Westfalen) a v Nizozemsku.

 

Výrazné rozdíly ve výskytu MRSA

Odborníci porovnali výskyt MRSA v krevních kulturách ze sledovaných oblastí a zjistili, že:

  • v roce 2009 bylo v Nizozemsku 14 z 1 510 (0,9 %) případů bakteriémií způsobených bakterií Staphylococcus aureus vyvoláno právě MRSA, což znamená 1,8 epizod na 1 000 000 obyvatel
  • v NRW bylo v roce 2010 hlášeno 1 029 bakteriémií způsobených MRSA, tedy 57,6 případů na 1 000 000 obyvatel

Výskyt MRSA v Severním Porýní-Vestfálsku tak byl 32krát vyšší než v Nizozemsku. Možným vysvětlením pro tento výrazný rozdíl by mohly být odlišnosti ve struktuře zdravotnické péčea v provádění kontrolních strategií v těchto dvou regionech.

Hlavní rozdíly v kontrolní strategii

  • Součástí nizozemské strategie „search and destroy“ neboli „vyhledej a znič“ je aktivní screening a preventivní izolace osob přijatých do nemocnic v zahraničí v předchozích dvou měsících, osob dříve pozitivních na MRSA a osob, které jsou v kontaktu s živými prasaty nebo telaty. Při výskytu infekce se provádí aktivní vyhledávání původce.
  • Preventivní opatření v Německu jsou ve skutečnosti ještě přísnější než nizozemská strategie. Nicméně k jejich úplné realizaci dochází pouze v některých regionech, na rozdíl od Nizozemska, kde je kontrolní strategie plně implementována ve všech nemocnicích.

Hlavní rozdíly ve struktuře zdravotnické péče

  • V NRW existuje zhruba 3krát více nemocnic než v Nizozemsku (v roce 2009, 413 nemocnic v NRW oproti 115 v Nizozemsku) a přibližně 2krát více nemocničních lůžek (v roce 2009, NRW 6,8/1 000 obyvatel, Nizozemsko 3,3/1 000 oby­vatel).
  • V NRW je přijímáno k hospitalizaci 2,3krát více pacientů ve srovnání s Nizozemskem, zatímco délka pobytu je srovnatelná.
  • Častější hospitalizace v kombinaci s vyšším záchytem MRSA mezi izoláty S. aureus (26,6 % v NRW versus 1,6 % v Nizozemsku) může vést k vyššímu výskytu MRSA v nemocnicích v NRW. To však zřejmě nebude jediné vysvětlení.
  • V Německu existují především velké komerční laboratoře s rozsáhlou spádovou oblastí. V Nizozemsku jsou naopak oddělení klinické mikrobiologie přítomny v téměř každé nemocnici, kde jsou aktivně zapojeni do strategie pro kontrolu infekcí. Nedávno byl v Německu přijat nový zákon, podle kterého je přítomnost mikrobiologů v nemocnicích povinná, což by mohlo vést ke zlepšení kontroly šíření infekce.

Možné dopady

Ze závěrů studie vyplývá, že kromě struktury zdravotnické péče je v boji proti infekci MRSA velmi efektivní také strategie „search and destroy“. Zdá se, že holandský přístup zabraňuje přibližně 1 000 případům MRSA bakteriemií za rok. Na základě odhadované 15% mortality z důvodu infekce MRSA by v Nizozemsku pouhou prevencí mohli zachránit přibližně 150 životů ročně.

Zdroj:

http://www.plosone.org/…pone.0042787

1