2 minuty

Nová restrospektivní studie publikovaná v odborném časopise JAMA Dermatol posuzuje na velkém souboru pacientů výsledky hojení ran v závislosti na tom, jak často byl prováděn debridement rány. Stručný souhrn zjištěných výsledků přináší také stránky www.medscape.com.

 

 

Posuzovány tisíce ran

V období let 2008 a 2012 byly zkoumány údaje téměř 155 tisíc pacientů, jimž bylo ošetřeno skoro 313 tisíc chronických ran. 47,1 % účastníků výzkumu byli muži. Průměrný věk pacientů byl 69 let a 59,2 % pacientů mělo pouze jedinou ránu. Z ran byly nejčastěji zastoupeny diabetické vředy (19 %), venózní bércové vředy (26 %) a dekubity (16 %) a dále chirurgické rány a další traumata. Pacienti v průběhu šetření opakovaně podstupovali debridement rány, a to v různých časových intervalech. Průměrně byl u každé rány proveden debridement dvakrát.

 

Častější debridement znamená rychlejší hojení

Vědci zjistili, že doba hojení přímo souvisela s typem rány, ale ve všech případech byla obvykle rychlejší při častějším debridementu. Například diabetické vředy se hojily v průměru 21 dnů, pokud byl u nich alespoň jednou týdně proveden debridement. Jestliže však odstraňování nekrotických tkání proběhlo pouze jednou za dva týdny nebo v delším intervalu, pak se rány zahojily průměrně za76 dnů. Traumatické rány se při častém debridementu zahojily v průměru do 14 dnů, léčba však trvala průměrně 49 dnů, pokud byly rány čištěny méně často.

 

Debridement − pozitivní faktor hojení

Výsledná zjištění ukazují na rozsáhlém souboru pacientů, že čím častěji se u ran provádí debridement, tím lepší je výsledek hojení. Chronické rány se totiž obvykle zablokují v zánětlivém stádiu hojení. Podle autorů studie avšak agresivní debridement přemění chronickou ránu v ránu akutní, a tím umožní úplné zahojení.

 

Zdroj:

http://www.med­scape.com/vie­warticle/808562

1