2 minuty

Vědecký tým z Bostonské university ve svém článku uveřejněném v časopise Science Translational Medicine odkrývá hned několik možných mechanizmů, kterými stříbro bojuje proti bakteriím.

Hydroxylové radikály

Ionty stříbra účinkují pomocí procesu známého jako Fentonova reakce. Pomáhají přeměnit peroxid vodíku na hydroxylové radikály. Ty jsou nestabilní a reagují snadno s buněčnými součástmi a poškozují je. Jejich nadbytek přispívá u lidí ke vzniku nemocí souvisejících se stárnutím. Vědci však zjistili, že určité koncentrace stříbrných iontů, které jsou dostatečně nízké na to, aby nepoškodily lidské buňky, mohou naopak ničit bakterie. Použili barvivo, které svítí v přítomnosti hydroxylových radikálů, a zároveň na bakterie Escherichia coli aplikovali dusičnan stříbrný (zdroj iontů stříbra). E. coli nejprve zářily a pak se rozpadly. Pokud ale byly bakterie nejdříve ošetřeny látkou, která ničí hydroxylové radikály, pak přežily. To dokazuje, že účinek stříbra spočívá v produkci radikálů.

Disulfidické můstky

Struktura proteinů je zásadní pro jejich správné fungování. Klíčový význam pro stabilitu molekul bílkovin hrají atomy síry, které vytváří tzv. disulfidické můstky spojující jednotlivé segmenty bílkovin. Výzkumníci prokázali, že ionty stříbra narušují proces jejího vzniku u řady proteinů, které tvoří bakteriální buňku.

Podpora antibiotik proti rezistentním bakteriím

Zdá se, že stříbro také dokáže podpořit účinnost některých antibiotik proti rezistentním bakteriím. Vědci injekčně aplikovali kmeny E. coli rezistentní na antibiotika do peritoneální dutiny a močového měchýře myší a poté zvířatům podávali nejrůznější antibiotika. Léky ani ionty stříbra samy o sobě nedokázaly myši zachránit. Kombinace stříbra a antibiotika však byla pro bakterie smrtící.

Výzkumníci se domnívají, že ionty stříbra pravděpodobně proděraví buněčné membrány bakterií a umožní antibiotiku dostat se do buňky. To by mohlo poskytnout novou zbraň proti rezistentním kmenům bakterií. Již dnes je však bohužel jasné, že ani tato metoda nebude všemocná. Podařilo se totiž izolovat kmeny dvou dalších bakteriálních druhů (Pseudomonas aeruginosa a Salmonella typhimurium), které jsou vůči stříbru rezistentní.

 

Zdroj:

https://www.wou­ndsinternatio­nal.com/

https://www.economist.com/babbage/2013/06/21/a-bling-offensive

Autor: HARTMANN – RICO

Kategorie: Novinky z léčby ran

1