2 minuty

Diabetické vředy na dolních končetinách se mohou během života objevit až u 25 % diabetiků a často končí amputací. Odborníci stále hledají nové metody léčby syndromu diabetické nohy. Studie univerzity v Galway v Irsku publikovaná v časopise Diabetes přináší důkazy o slibných výsledcích preklinického výzkumu v oblasti léčby diabetických vředů pomocí dospělých kmenových buněk.

 

Čím více, tím lépe

Výzkumný tým prokázal, že určitý typ kmenových buněk, známý jako mezenchymální kmenové buňky, může podpořit hojení ran, pokud je aplikován spolu s biomateriálem vyrobeným z kolagenu. Již předchozí výzkumy prokázaly, že mezenchymální kmenové buňky jsou schopny uvolňovat zvláštní faktory, které napomáhají růstu nových krevních cév. Přičemž zvýšení průtok krve je klíčovým krokem při hojení ran.

Irská studie byla prováděna na zvířecím modelu. Vědci nejprve odebrali kmenové buňky zdravým králíkům, ty pak byly umístěny do kolagenové kostry a poté aplikovány do kožních ran králíků. Již po 1 týdnu léčby se hojení ran výrazně zlepšilo. Výzkum navíc ukázal, že čím více buněk bylo aplikováno, tím intenzivnější bylo hojení. Maximální testovací dávka obsahovala kolem milionu mezenchymálních kmenových buněk. Výsledky výzkumu nyní umožní přistoupit k podání žádosti o schválení prvních klinických studií tohoto terapeutického přístupu.

Mezenchymální kmenové buňky

Mezenchymální kmenové buňky mají mnoho zajímavých terapeutických vlastností. Mohou být izolovány od dospělých jedinců a lze je snadno pěstovat v laboratoři. Získávají se nejčastěji punkcí kostní dřeně (z lopaty kyčelní kosti), odběrem tukové tkáně (liposukcí) nebo z pupečníkové krve a jejich následnou kultivací v podmínkách in vitro. Takto získané kmenové buňky se mohou přeměnit v řadu buněčných typů, např. buňky kostní tkáně, šlach nebo svaloviny.

 

Zdroj:

http://www.nu­igalway.ie/our-research/spotlight-on-research/pre-clinicalresear­chshowspromisin­gtreatmentfor­diabeticwoundsu­singstemcells/

http://www.stem­cellsfreak.com/2013/03­/diabetic-foot-ulcers-mesenchymal-stem-cells.html

1