2 minuty

Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) představuje významný nozokomiální patogen se schopností rychle se šířit. Podle rozsáhlé studie amerického ministerstva obrany výskyt komunitních (CA-MRSA) i nemocničních (HA-MRSA) forem tohoto nebezpečného patogenu v posledních letech výrazně klesá. 

Infekce způsobené MRSA jsou díky omezeným možnostem antimikrobiální léčby spojeny s vysokou mortalitou a vysokými náklady. Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) jedna z pěti osob, u kterých se rozvine invazivní forma MRSA, zemře. Celkově na infekce MRSA umírá 19 000 osob ročně. K úmrtí jsou přitom náchylnější lidé s otevřenými ranami a oslabeným imunitním systémem.

V roce 2005 bylo komunitním typem MRSA infikováno v průměru 1,7 osob ze 100 000, v roce 2010 průměrné množství infikovaných kleslo na 1,2 osob na 100 000 lidí. Obdobný trend byl zaznamenán rovněž u nemocničního typu MRSA, a to z průměrných 0,7 na 0,4 infikovaných osob ze 100 000 pacientů.

Uvedené údaje pocházejí z rozsáhlého výzkumu Ministerstva obrany USA zahrnujícího data o více než 9,2 milionech osob, ošetřených v průběhu let 2005–2010 ve zdravotnických zařízeních spadajících pod tento institut. Více než polovinu (52 %) z nich tvořili muži a 84 % osob nebylo v aktivní službě.

  • Do analýzy bylo zahrnuto 2 643 případů infekce krve a 80 281 případů infekce kůže nebo abscesu ročně.
  • Komunitní typ MRSA představovaly ve 2 094 případech (79 procent) S. aureus bakteriemie a v 79 801 případů (99 procent) S. aureus SSTIs (kůže a absces).
  • Míra komunitního typu MRSA bakteriémie byla vyšší u mužů než u žen a obecně také u osob starších než 65 let.

Infekce rozvinuté mimo nemocniční prostředí v roce 2006 tvořily 62 % z celkového počtu, v roce 2010 jejich počet poklesl na 52 %. Toto číslo je stále podstatně vyšší než v předchozích dekádách.

Přesné důvody tohoto trendu nejsou známy. Podle výzkumníků přispívá k poklesu zlepšení nemocniční praxe, lepší dezinfekční praktiky a vzrůstající důraz na sterilní léčbuotevřených ran.

Zdroj:

http://vitals.nbcnews.com/…-the-decline?lite

http://www.medicalnewstoday.com/…s/247454.php

http://medicalxpress.com/…decline.html

http://newyork.newsday.com/…es-1.3821733

1