2 minuty

Švédská studie publikovaná na stránkách Diabetic Foot & Ankle zkoumá vliv deformit nohou, funkce dolních končetin a plantárního tlaku u pacientů s diabetem na riziko rozvoje diabetických vředů.

Vysoký plantární tlak a riziko diabetické nohy

Deformity, neuropatie a dysfunkce dolních končetin jsou známy jako rizikové faktory, které zvyšují maximální hodnoty plantárního tlaku a následkem toho také riziko vzniku diabetické nohy u pacientů s cukrovkou. Poznatky o výskytu těchto faktorů jsou stále nedostačující. Cílem nové studie bylo popsat prevalenci rizikových faktorů u pacientů s diabetem a bez diabetických vředů a najít možné spojení mezi těmito rizikovými faktory a vysokým plantárním tlakem.

Zjišťován výskyt rizikových faktorů

Průřezové studie se zúčastnilo 27 pacientů s diabetem 1. typu a 47 pacientů s diabetem 2. typu s průměrným věkem 60 let. U všech pacientů byly posuzovány deformity nohou, funkčnost kyčelních a kolenních kloubů a kloubů kotníku, provedena stratifikace rizika vzniku diabetické nohy podle švédského národního registru údajů o diabetu a test chůze. Každý diabetik také vyplnil dotazníky týkající se jeho zdravotního stavu. Každému byl změřen plantární tlak na 7 místech chodidla.

Deformity nohou zvyšují plantární tlak

Neuropatie byla přítomna u 28 (38 %) pacientů a 39 (53 %) mělo kalozity v oblasti paty. Nízká klenba přední části chodidla se vyskytovala u 57 (77 %) zúčastněných. Parametry související s chůzí, jako je například schopnost došlapovat při chůzi na přednoží nebo na patu, byly u všech pacientů v normálu. 80 % jedinců vykazovalo normální funkci kloubů v kyčli a kotníku. Rychlost chůze činila 1,2 ± 0,2 m/s. Hallux valgus a hallux rigidus byly spojeny se zvýšením plantárního tlaku v mediální části přednoží. Bylo zjištěno, že vyšší index tělesné hmotnosti (BMI) zvyšuje plantární tlak na 4. a 5. metatarzální hlavě. Pes planus byl spojen se snížením plantárního tlaku  na 1. metatarzu. Neuropatie nebyla významně spojena s plantárním tlakem.

Identifikována potenciální rizika vzniku diabetické nohy

Studie identifikovala několik potenciálních rizikových faktorů pro vznik diabetických vředů. Hallux valgus a hallux rigidus zřejmě zvyšují plantární tlak na mediální části přednoží a vysoké BMI pak na laterální části přednoží.

Zdroj: 
http://diabeticfootandankle.net/…e/view/27593

1