2 minuty
Plán akcí - Kde se dozvědět více o léčbě rány

1. – 3. listopadu se v kulturním centru na lázeňské kolonádě v Poděbradech uskuteční Kongres ambulantní diabetologie s podnázvem „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2018“. Diakongres přinese prakticky využitelné informace pro klinickou práci, diagnostiku a léčbu diabetu včetně jeho komplikací a komorbidit.
http://www.kongresad.cz/historie/

9. – 10. listopad bude přát zdravotním sestrám. V Demänovské dolině pořádá Slovenská spoločnosť pre liečenie rán Kongres SSPLR 2018 s mezinárodní účastí. O zajímavém programu se dozvíte více na http://ssplr2018.sk/sites/default/files/domain-30/1info_ssplr2018.pdf

10. listopadu se lékaři a sestry v brněnském hotelu Voroněž dozví, jak pracovat s dlouhodobě nemocnými pacienty. Třetí ročník sympozia Dekubity dosáhne mezinárodních rozměrů. Lékařské kapacity přijedou přednášet až z Austrálie.
http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=49

30. listopadu pořádá Centrum diabetologie mezioborové sympozium Syndrom diabetické nohy v pražském Autoklubu. Akce nabídne problematiku z více oborů a s mezinárodní účastí.
https://www.gsymposion.cz/detail-akce/738/syndrom-diabeticke-nohy

24. – 25. ledna 2019 si zapište do svých kalendářů velmi pozorně. V Pardubicích se uskuteční již sedmnáctý ročník celostátního kongresu zabývajícího se mezioborovou spoluprací při léčbě ran a kožních defektů. Okruhy témat budou široké včetně různých workshopů a novinek v oblasti moderních terapeutických obvazů a kazuistiky.
http://www.cslr.cz/Vzdelavani/Kongresy-CSLR/XVII-celostatni-kongres-s-mezinarodni-ucasti.html

10. – 13. dubna 2019 se v městském domě kultury Elektra v Luhačovicích budou konat již 55. diabetologické dny Luhačovice. Desítky přednášek a prezentací zaměřené na epidemiologické, klinické a experimentální práce s diskuzemi na nejen evropské, ale i celosvětové úrovni.
https://www.gsymposion.cz/detail-akce/736/55-diabetologicke-dny-luhacovice

22. – 25. května 2019 se v třetím největším nizozemském městě Haagu uskuteční osmý ročník mezinárodního sympozia s názvem Diabetic Foot. Řada profesorů z celého světa jej označila za nejrozsáhlejší a nejprestižnější setkání věnované problémům s dolní končetinou při cukrovce.
https://diabeticfoot.nl/

Již tradiční konference Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA) zavítá tentokrát do švédského města Göteborgu. V termínu 5. – 7. června 2019 uvidí návštěvníci vědecké prezentace té nejvyšší úrovně. Jedinečná příležitost pro výměnu zkušeností a znalostí s kolegy z celého světa.
http://ewma.org/it/ewma-conference/2019/

1