2 minuty

Také čeští vědci přispívají k vývoji nových metod pro zlepšení léčby chronických ran. Příkladem je studie s názvem „Léčebný potenciál koncentrátu terapeutických faktorů z tukové tkáně pro léčbu kritické končetinové ischemie (CLI)“ v nedávné době publikovaná v renomovaném odborném časopise Cell transplantation. Autory výzkumu jsou lékaři a vědci ze společnosti 4MEDi centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. a Fakultní nemocnice v Ostravě, ve spolupráci s americkým partnerem Neurofx (Indiana, USA).

Růstové faktory mesenchymálních buněk

Předmětem studie se staly mesenchymální buňky z lidské tukové tkáně a jejich vliv na hojení ran. Výzkumníci vycházeli z myšlenky, že terapeutické působení těchto mesenchymálních buněk je zprostředkováno spíše jejich parakrinními mechanismy, které jsou zajišťovány růstovými faktory, než buněčnou transdiferenciací. Jejich postupnou kultivací byl vytvořen koncentrát terapeutických faktorů představující kok­tejl příznivě působících proteinů a cytokinů, které dokážou pozitivně ovlivnit hojení ran.

Otestováno na králičím modelu

Uvedená léčebná metoda byla aplikována na králičím modelu. Hodnocena byla schopnost koncentrátu terapeutických faktorů podpořit reperfuzi při kritické končetinové ischemii.
U celkem 27 dospělých králičích samic byla operativně vyvolána ischemie v levé zadní končetině. Jeden týden po chirurgickém zákroku byla do ischemické končetiny aplikována intramuskulární injekce obsahující buď placebo (kontrolní médium), nízkou dávku koncentrátu terapeutických faktorů nebo vysokou dávku koncentrátu terapeutických faktorů.

Léčba prokázala účinnost a potenciál do budoucna

Již jeden měsíc po léčbě bylo prokrvení tkání v ischemických končetinách léčených vysokými dávkami koncentrátu terapeutických faktorů téměř dvojnásobné než ve skupině s placebem. Výsledky studie tak prokazují, že podání jediné vysoké dávky koncentrátu silně podporuje reperfuzi tkáně u králičího modelu s kritickou končetinovou ischemií.
Léčba pomocí koncentrátu terapeutických faktorů tak představuje novou naději pro pacienty s kritickou končetinovou ischemií, z nichž mnozí jsou ohroženi amputací postižené končetiny.

Zdroj:
http://www.ingentaconnect.com/…chazka_et_al

http://www.natic.cz/…beticke-nohy

http://zdravi.e15.cz/…-nohy-480559

1