2 minuty
Mallotus philippinensis článek Hartmann

Vědecký tým z japonské Univerzity v Osace objevil polyfenol rostlinného původu, který napomáhá hojení ran tím, že podporuje migraci mezenchymálních kmenových buněk v krevním oběhu a jejich hromadění v poškozených tkáních. Nová zjištění by tak v budoucnu mohla být využita v oblasti léčby ran kmenovými buňkami.

U myší cinnamtannin B-1 zlepšuje hojení

Předmětem výzkumu se stal polyfenol s názvem cinnamtannin B-1 obsažený v extraktu z kůry rostliny Mallotus philippinensis. Byly provedeny pokusy in vivo na modelech myší. U zvířat, kterým byla podána injekce roztoku cinnamtanninu B-1, ukázala analýza jejich krve průtokovou cytometrií, že došlo k uvolnění mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně do krve.

Dále bylo prostřednictvím in vivo zobrazovací analýzy zjištěno, že mezenchymální kmenové buňky migrují do rány ošetřené cinnamtanninem B-1 a že cinnamtannin B-1 zlepšuje hojení rány. Experimenty s použitím inhibitorů enzymů prokázaly, že cinnamtannin B-1 zvyšuje mobilizaci kmenových buněk pomocí aktivace enzymů v blízkosti jejich buněčné membrány, jako je např. PI3 kináza.

Podrobným zkoumáním molekulární struktury polyfenolu vyšlo najevo, že právě jedinečné uspořádání jeho molekuly je zásadní pro podporu mobilizace mezenchymálních kmenových buněk.

Aktivací enzymů mobilizuje mezenchymální kmenové buňky

Z výsledků rozsáhlého výzkumu tak vyplývá, že zkoumaný rostlinný polyfenol zvyšuje mobilizaci mezenchymálních kmenových buněk pravděpodobně prostřednictvím aktivace enzymů obklopujících membrány těchto buněk a že v tomto mechanismu hraje důležitou roli unikátní struktura této sloučeniny. Důsledkem jeho působení je podpora procesu hojení, což naznačuje jeho možný potenciál v léčbě ran.

Zdroje
[1] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144166%20
1