2 minuty
Kmenové buňky

Objev kmenových buněk aktivních v lidských cévách, který učinili vědci z Centra pro klinický výzkum na Queenslandské univerzitě, by mohl v budoucnu překonat jednu z největších překážek v oblasti hojení ran.

Bylo prokázáno, že v cévním systému existují kmenové buňky

Předpokládá se, že v dospělosti se nové krevní cévy tvoří pomocí angiogenních procesů, při nichž dochází k větvení již existujících cév. Jiný přístup naznačuje, že nové cévy vznikají z progenitorových buněk endotelu schopných vytvořit intimu cévy.

Dosud tak nebylo zřejmé, zda jsou cévy schopny regenerace v dospělém organismu. Vědecký tým se v rámci výzkumu kožních cév zaměřil na buňky, které odpovídají za tvorbu a udržování cév. Prokázal, že v cévním systému dospělého člověka skutečně existují kmenové buňky.

Mechanismus regenerace cév je u diabetiků narušen

Původně se mělo za to, že pokud takové kmenové buňky existují, musí pocházet z kostní dřeně, výzkumníci však dospěli k závěru, že se vyskytují přímo v cévách člověka a jsou jedinečné svojí funkcí a schopnostmi.

Po vzniku rány začínají tyto kmenové buňky pracovat na regeneraci cév, čímž umožní přísun kyslíku a nakonec uzavření poranění. Bohužel u pacientů náchylných k tvorbě špatně se hojících ran, jako jsou např. diabetici, jsou tyto mechanismy narušeny. Právě takovým pacientům by mohl nový objev pomoci.

Kmenové buňky z placenty mohou podpořit regeneraci cév

Vědci se chystají prozkoumat, zda je možné odebrat velmi mladé buňky z placenty a aplikovat je do těla starších pacientů, aby tak pomohli posílit jejich schopnost regenerace. Nový objev tak významně přispěl k objasnění základů vaskulární biologie a může pomoci pacientům trpícím chronickými ranami či kardiovaskulárními chorobami.

Zdroje
[1] https://clinical-research.centre.uq.edu.au/article/2016/12/new-research-helps-harness-healing
1