2 minuty

Obecným cílem diabetologů je snížení počtu amputací dolních končetin v důsledku diabetické gangrény. Jedna z prezentací na mezinárodní konferenci EWMA – GNEAUPP 2014 v Madridu poskytla krátký přehled aktuálních studií za posledních 5 let, které zkoumají trendy ve výskytu amputací u diabetiků, a upozornila na rozdíly mezi mírami vysokých a nízkých amputací.

Míra vysokých amputací ve většině států klesá

Je uspokojivé, že většina studií zkoumající míry vysokých amputací hlásí snížení jejich počtu. Spojené státy, Velká Británie, Itálie, Finsko, Švédsko, Německo vykazují obdobný trend s různou intenzitou. Přímé srovnání údajů je však obtížné a je vždy nutné brát v úvahu populaci zahrnutou v jednotlivých analýzách. Naopak studie z Irska a Španělska žádný pokles míry vysokých amputací neuvádí. Jejich počty se v posledních letech ustálily na určité úrovni. Zdá se tedy, že strategie pro snížení výskytu vysokých amputací u pacientů s diabetem jsou v mnoha zemích úspěšné. Přesto je překvapující, že se jejich počet v posledních letech na rozdíl od období 1989 až 2010 nepodařilo v některých zemích snížit.

Amputace nízké versus vysoké

Ne všechny zahrnuté studie však udávají počty nízkých amputací a trendy v jejich výskytu nejsou u jednotlivých zemí v souladu s mírami vysokých amputací. Přestože míry vysokých amputací ve Velké Británii, Finsku, Švédsku a Německu klesly, míry nízkých amputací se naopak zvýšily. Ve Španělsku a Irsku se počty nízkých amputací zvýšily a současně vzrostly také míry vysokých amputací.

Pouze ve Velké Británii a Itálii došlo ke snížení počtu nízkých amputací. S ohledem na zvyšující se výskyt diabetu v populaci mohou míry vysokých a nízkých amputací představovat různé aspekty stejného problému. Počty nízkých amputací mohou odrážet zátěž v podobě rostoucího výskytu diabetu a dopady dostačující nebo nedostačující primární profylaxe bránící vzniku diabetických vředů u specifické populace. Míry vysokých amputací mohou naopak odrážet efektivitu léčebných strategií u již existujících diabetických ulcerací.

Pomáhá včasné odeslání ke specialistovi i primární prevence

Snížení míry vysokých amputací je možné účinně a snadno dosáhnout včasným odesláním pacienta ke specialistovi. Indikace k nízké amputaci často, navzdory všem dostupným lékařským postupům, nastává v okamžiku, kdy pacient poprvé navštíví lékaře z důvodu defektu. Snížení míry nízkých amputací tak lze účinně dosáhnout zejména zlepšením primární prevence.

Zdroj:
http://ewma.org/…/Kroeger.pdf

1