2 minuty

Ze závěrů nejnovějšího výzkumu vedeného Univerzitou v Edinburghu zabývajícího se studiem toxinu, který uvolňují téměř všechny kmeny MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus), vyplývá, že při vývoji nového účinného léku by bylo třeba zaměřit se právě na tento nebezpečný jed.

 

Nekončící boj proti MRSA

Jako MRSA neboli methicilin rezistentní Staphylococcus aureus označujeme stafylokokové bakterie, které v průběhu let získaly odolnost vůči obvykle užívaným antibiotikům, a léčba těchto infekcí je proto stále obtížnější. MRSA se většinou objevuje u pacientů v nemocnici, kteří jsou k infekci daleko vnímavější, protože jejich imunitní systém je oslaben prodělávanou nemocí.

Co bylo zjištěno?

Při výzkumu byl použit kmen MRSA známý jako USA300. Tento kmen může vyvolat závažné infekce i u jinak zdravých jedinců. I když je známo, že MRSA kmeny mohou tvořit různé druhy toxinů, vědci zjistili, že enterotoxin s označením SElx je produkován téměř všemi kmeny této rezistentní bakterie. SElx patří do skupiny toxinů označovaných jako superantigeny, které ničí zdravé buňky a dokážou vyvolat extrémní imunitní odpověď organismu, což může mít za následek vznik toxického šoku, vysokou horečku a potenciálně smrtelné plicní infekce.

Výzkum by mohl pomoci vědcům vyvinout nové léky, které se zaměří přímo na zmíněný toxin a zabrání poškození zdravých buněk.

Naděje do budoucna

Staphylococcus aureus je bakterie přirozeně rezistentní k široké řadě antibiotik a stává se tak celosvětovým problémem. Publikovaná studie by mohla pomoci najít nový způsob, jak úspěšně bojovat s touto nebezpečnou infekcí.

Zdroj:

http://www.medicalnewstoday.com/…s/236082.php

1