2 minuty

Vědci z oblasti biomedicínské informatiky ze Stanfordovy univerzity v USA se podrobněji zaměřili na příčiny rozdílné rychlosti hojení ran u různých typů pacientů. Pro lepší pochopení tohoto jevu provedli rozsáhlou analýzu lékařských záznamů u velkého souboru pacientů. Výsledky jejich výzkumu, nedávno zveřejněné v časopise Wound Repair and Regeneration, jim pomohly vytvořit nový prediktivní model pro včasnou diagnostiku chronických nebo pomalu se hojících ran.

K vytvoření modelu sloužila široká škála proměnných

Výzkumníci prostudovali databázi zahrnující údaje o téměř 60 tisících pacientech s více než 180 tisíci ranami, kteří byli léčeni ambulantně ve specializovaných centrech pro hojení ran po celých Spojených státech. Analyzovány byly všechny typy defektů od chirurgických ran až po diabetické vředy.

Vědecký tým se také zaměřil na širokou škálu důležitých proměnných charakterizujících jak pacienty, tak jednotlivé rány. Vzhledem k obrovskému množství dat a počtu pacientů vědci rozdělili všechny účastníky do dvou souborů. Prognostické modely byly vyvíjeny na základě dat jedné skupiny pacientů dostupných v prvním týdnu péče, efektivita výsledného modelu pak byla testován na druhé skupině pacientů.

Bylo identifikováno téměř 100 prediktorů nehojících se ran

Rány byly považovány za nehojící se, pokud jejich hojení trvalo více než 15 týdnů po přijetí pacienta do specializovaného centra. 11 % procent ran splňovalo uvedené kriterium. Bylo identifikováno přibližně 100 prediktorů, které zahrnovaly např. věk pacienta a nebo rozměry rány, 95 % z nich bylo použito ke stanovení nehojící se rány.

Jedním z nejvýznamnějších faktorů predikce rychlosti hojení ran byla úroveň paliativní péče pacienta. Důležitý byl také věk pacienta a hloubka rány. Také rychlost hojení v prvním týdnu léčby představovala mimořádně spolehlivý predikční faktor hojení.

Nový model je přizpůsobivý a flexibilní

Nový model má však i své limity, protože byl vyvinut tak, aby vyhovoval potřebám center péče o rány, které jsou provozovány jedinou společností. Přesto autoři studie zdůrazňují, že model sám o sobě je dostatečně adaptabilní a flexibilní, aby vyhovoval každé skupině nových pacientů. Zdůrazňují také, že časná a přesná predikce zpožděného hojení ran může zlepšit péči o pacienta tím, že umožní lékařům včas zahájit vhodné léčebné intervence u pacientů s nejvyšším rizikem.

Zdroj:
http://www.advancedtissue.com/…ling-wounds/ http://onlinelibrary.wiley.com/…97931.f03t04

1