2 minuty

Vědcům z amerického Národního institutu zdraví se spolu s jejich čínskými kolegy podařilo identifikovat gen, který hraje klíčovou roli v epidemiích MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus) v Asii. Na svých webových stránkách upozorňují, že nová zjištění by mohla naznačit potenciální směr pro vývoj účinné léčby MRSA, hlavní příčiny závažných nozokomiálních infekcí.

MRSA a objev nového genu

Vzhledem k tomu, že bakterie dědí identické kopie genů jejich mateřské buňky, můžeme další generace označit jako klony. MRSA epidemie se objevují ve vlnách, v jejichž průběhu mizí staré klony bakterií MRSA a vznikají klony nové. Za většinu infekcí MRSA po celém světě je zodpovědný omezený počet klonů MRSA.

V Číně a velké části Asie převládá kmen MRSA označovaný jako ST239. Nedávno byl při sekvenování jeho genomu odhalen nový gen. Čínský výzkumný tým se rozhodl prostudovat, zda by tento gen, nazvaný jako sasX, mohl hrát roli při šíření epidemií MRSA v Číně.

Rychle se šíří

Experti analyzovali 807 vzorků S. aureus od pacientů přijatých v posledních deseti letech do tří čínských nemocnic. Zjistili, že sasX se vyskytuje u čínských kmenů MRSA častěji, než předpokládali, a že frekvence jeho výskytu se rovněž zvyšuje. Od roku 2003 do roku 2011 se procento vzorků MRSA, které obsahovaly sasX, zvýšilo z 21 % na 39 %, tedy téměř dvojnásobně.

Snadno se přenáší

Většina sasX-pozitivních vzorků byla objevena u kmenů ST239. Nicméně zatímco sasX byl na začátku výzkumu nalezen téměř výhradně u kmene ST239, v průběhu studie se jeho frekvence u jiných klonů značně zvýšila, a to z 5 % v letech 2003–2005 na 28 % v letech 2009–2011. To podporuje teorii, že nové klony virulentního MRSA mohou vzniknout prostřednictvím výměny DNA mezi jednotlivými kmeny. Je tedy zřejmé, že gen sasX je součástí tzv. mobilního genetického elementu, což je segment DNA, který se může snadno přenášet mezi jednotlivými kmeny bakterií.

Škodí díky proteinu

Při studiu biologické role sasX experti zjistili, že protein kódovaný genem sasX se objevuje na povrchu bakteriálních buněk S. aureus. Řada laboratorních studií a pokusů na myších modelech dále ukázala, že sasX pomáhá bakteriím kolonizovat nos a způsobit kožní abscesy a onemocnění plic. Zmíněná bílkovina také umožňuje bakterii vyhnout se imunitnímu systému lidského organismu.

To vše činí z genu sasX rozhodující faktor virulence MRSA a významnou hnací sílu asijských epidemií MRSA.

Stále pod dozorem

Na základě svých pozorování vědci předpokládají, že sasX se bude pravděpodobně i nadále šířit. Plánují sledovat jeho vývoj a pracovat na výzkumu léčby proti kmenům MRSA obsahujícím sasX.

Zdroj:

http://www.nih.gov/…2012MRSA.htm

1