2 minuty

Imunitní buňky jsou nezbytné pro zachování integrity a obranyschopnosti našeho těla. Významnou roli hrají také v procesu hojení ran. Nový výzkum vedený týmem z Bristolské university ve spolupráci s vědci z Sheffieldské univerzity odhalil faktory, které spouští mechanismus vedoucí k aktivaci buněk imunitního systému při vzniku poranění.

Proč imunitní buňky migrují k ráně

Již předchozí výzkumy ukázaly, že prvotním signálem vznikajícím v místě rány odpovědným za to, že se imunitní buňky shlukují v místě rány, je peroxid vodíku (H2O2). Stále však zůstávalo nejasné, jakým způsobem imunitní buňky tuto látku detekují a jaké další procesy pohánějí buňky v jejich rychlé migraci směrem k místu zranění.
Za použití běžného laboratorního organismu – octomilky (Drosophila melanogaster), mohli výzkumníci z Bristolu tento mechanismus studovat in situ a zjišťovat, co způsobuje, že buňky migrují do místa poškození, kde pak detekují, pohltí a degradují debris, odumírající buňky a patogeny.

Podobnost mechanismu u octomilky a u obratlovců

Bylo prokázáno, že peroxid vodíku představuje okamžitý signál nezbytný pro migraci těchto zánětlivých buněk do místa poškození jak u octomilky, tak u obratlovců. Při studování procesu, kterým imunitní buňky odpovídají na tvorbu peroxidu vodíku v ráně, bylo totiž zjištěno, že se jedná o dobře zavedenou signální dráhu, kterou využívají obratlovci v rámci získané imunity.
Výsledky tak naznačují, že získané imunitní signální dráhy, které mají u obratlovců význam pro rozlišení látek tělu vlastních od těch cizorodých pravděpodobně, mají původ ve vývojově starších mechanismech vyvolávajících odezvu na poškození organismu.

Možnost ovlivnění imunitního procesu

Autoři studie dodávají, že i když je vznik zánětu rozhodující pro to, aby se zabránilo infekci, příliš silná reakce imunitních buněk může situaci naopak zhoršit nebo vyvolat celou řadu onemocnění, včetně autoimunitních chorob, aterosklerózy, rakoviny a chronických zánětů.
Výsledky studie publikované v Current Biology by mohly vědcům pomoci vyvíjet nové terapie, které by dokázaly ovlivňovat působení imunitních buněk a odvádět je z míst, kde se podílejí na poškozování vlastního organismu, na místa, kde jejich přítomnost pomáhá.

Zdroj:
http://www.bris­.ac.uk/news/2015/ma­y/immune-cell.html
http://www.cell.com/…t/S0960-9822(15)00488–1

1