2 minuty

Inhibice klíčového enzymu, který má vliv na produkci stresového hormonu kortizolu, by mohla vést ke zlepšení hojení ran. Podle vědců z Birminghamské univerzity, jejichž výzkum je prezentován na stránkách http://medicalxpress.com, by to přineslo výhody zejména pro diabetiky a starší pacienty, u nichž se rány často špatně hojí.

 

 

Klíčový enzym 11β-HSD1

Vědci přišli na to, že stárnoucí lidská kůže nebo kůže vystavená slunečnímu záření je ve srovnání s kůží mladších jedinců spojena s vyšší úrovní aktivity enzymu 11β-HSD1 (11β-hydroxysteroid dehydrogenázy). Tento enzym podporuje produkci steroidního hormonu kortizolu, o němž je známo, že ovlivňuje celistvost kůže. Kortizol má negativní vliv na kolagen, který zajišťuje pružnost pokožky a schopnost hojení ran. Enzym 11 b-HSD1 tak zprostředkovaně umožňuje vliv kortizolu na rozvolnění kolagenové sítě v kůži a její stárnutí.

 

Inhibice enzymu urychluje hojení

V rámci výzkumu bylo dokázáno, že odstranění genu 11βHSD1 u skupiny myší zabránilo ztenčení kůže způsobené uvolněním sítě kolagenových vláken, ke kterému dochází při stárnutí. Starší myši měly podobnou kvalitu kůže jako jejich mladší protějšky. Hojení ran u těchto myší bylo významně rychlejší (až o 50 %) ve srovnání s myšmi, u nichž zůstal gen zachován. Podobný výsledek vykazovaly také myši, jimž byl aplikován inhibitor enzymu 11β-HSD1.

Výsledky publikované studie tak ukazují, že odstranění genu 11β-HSD1 či přímo inhibice samotného enzymu výrazně urychlily proces hojení.

 

Nové možnosti léčby

Uvedená zjištění dávají do souvislosti špatnou kvalitu kůže s enzymem 11 b-HSD1 a předkládají novou léčebnou strategii v podobě jeho inhibitorů. Naznačují, že lokální aplikace inhibitoru enzymu 11βHSD1 by mohla být účinná v boji s kožními problémy souvisejícími s věkem nebo dokonce napomáhat při hojení ran u diabetických pacientů.

 

Zdroj:

http://medical­xpress.com/new­s/2013–06-enzyme-key-aiding-wound-diabetic.html

1