2 minuty

Předmětem aktuálního výzkumu zveřejněného v odborném časopise Cell Reports jsou proteinázy, tedy enzymy štěpící bílkoviny. Konkrétně matrixové metaloproteinázy neboli MMP, jejichž aktivita je zaměřena zejména na extracelulární matrix. Podle nejnovějších zjištění však jeden člen této skupiny enzymů má v organismu i další signální roli, která úzce souvisí s imunitním systémem. Nově objevená funkce enzymu označovaného jako MMP-2 spočívá v tom, že prostřednictvím imunitního sytému dokáže urychlit proces hojení, ale za jiných okolností může také zhoršit stav zánětlivého onemocnění. O publikovaném výzkumu se zmiňují také stránky www.sciencedaily.com.

Th2 cytokiny potlačují infekci

Podstatou celého procesu je obranná reakce těla jako odpověď na napadení jakýmkoliv cizorodým organismem. Dendritické buňky jako součást lidského imunitního systému zpracovávají antigenní materiál a v přístupné formě jej předkládají ostatním buňkám imunitního systému, které následně zahájí imunitní odpověď.

Výsledky zmíněné studie naznačují, že dendritické buňky vystavené účinkům enzymu MMP-2 vysílají signály ke zvýšené produkci proteinu nazývaného OX40L. Jedná se o signální protein, který s receptorem na povrchu dendritických buněk působí navzájem jako klíč a zámek. Jejich vzájemnou interakcí se změní tvar receptoru tak, že dojde k vyslání dalších signálů. Mezi nimi také toho, který způsobí, že dochází k produkci TH2 buněk imunitního systému.

Produkované cytokiny podporují hojení

Th2 buňky přispívají k hojení ran, protože produkují cytokiny, které bojují proti infekci a podporují hojení tkání. Zánětlivé Th2 cytokiny sice potlačují infekci, ale mohou na druhé straně také přispět ke vzniku autoimunitních chorob, pokud jsou přítomny v příliš velkém množství.  Navíc MMP-2 je také nadměrně exprimována v nádorech, kde podporuje progresi rakoviny.

Ovlivněním imunitního systému podpořit hojení

Výsledky výzkumu tak ukazují, že enzym označovaný jako MMP-2 využívá velké množství mechanismů k ovlivňování imunitního systému. Svojí schopností řídit Th2 imunitní odpověď může ovlivnit i proces hojení.

Zdroj:
http://www.sciencedaily.com/…05142428.htm

1