2 minuty

Podle serveru www.sciencedaily.com se vědeckému týmu na clevelandské Case Western Reserve University podařilo objevit nové antivirulentní preparáty, které jsou schopny zneškodnit bakterie MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus) a Streptococcus pyogenes, aniž by je zabíjely.

 

 Nebezpečné toxiny

Patogenita těchto bakterií je výsledkem produkce toxinů. Nově objevené léky blokují vylučování toxinů, čímž se bakterie stávají neškodné. Vzhledem k tomu, že preparáty neohrožují samotné přežití bakterií, předpokládá se, že by nemělo dojít ke vzniku rezistence, jak je tomu u antibiotik.

 Zablokování aktivačního místa

Vědcům se podařilo identifikovat bakteriální protein známý jako AgrA. Jde o klíčovou molekulu odpovědnou za uvolňování toxinů, která však musí být nejdříve aktivována. Cílem výzkumu tak bylo zablokovat aktivaci AgrA, a zabránit tak uvolňování kaskády toxinů do krve.
Nejprve byly v počítači vyhledávány inhibitory AgrA. Z mnoha tisíců sloučenin byly vybírány ty, které se nejlépe hodily do aktivačního místa na AgrA. Následně bylo asi 100 vybraných látek testováno v laboratoři ohledně schopnosti inhibovat produkci toxinu, který ničí červené krvinky. Sedm z těchto sloučenin bylo aktivních. V dalším kroku bylo testováno mnoho chemicky podobných sloučenin a vybrány ty nejúčinnější. Následnou optimalizací jejich chemického složení byly syntetizovány další nové sloučeniny, které se od původních lišily pouze nepatrnými modifikacemi v chemickém složení. Na závěr byla vybrána jediná látka schopná redukovat zánik červených krvinek o 95 %, aniž by jakkoliv ovlivnila růst bakterií.

V prevenci i léčbě

Takovéto antivirulentní léky mohou být použity při profylaxi i při terapii bakteriálních infekcí, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s antibiotiky. Autoři se domnívají, že nová léčba by také mohla přispět k obnovení citlivosti bakterií na antibiotika.

Od letošního podzimu začnou výzkumníci lék testovat na zvířecích modelech.

Zdroj:

http://www.sciencedaily.com/…12161934.htm

1