2 minuty
Nová cílená léčba k terapii pokročilého melanomu

Výzkumníci z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) zjistili, že nový typ cílené terapie, která vykazuje slibné výsledky v léčbě pokročilého melanomu, by mohl být rovněž využit k urychlení hojení akutních a chronických ran.

Léky proti melanomu aktivují buněčnou kaskádu v kožních buňkách

Zkoumali novou třídu onkologických léčiv s názvem inhibitory BRAF. Tyto léky blokují mutaci genu BRAF, která je považována za jednu z hlavních řídících onkogenních mutací u melanomu, což umožňuje rychlé zmenšování nádoru. Tím se aktivuje buněčná kaskáda v dalších kožních buňkách v procesu zvaném paradoxní aktivace MAPK, která může vést k různým vedlejším kožním účinkům.

Autoři výzkumu předpokládali, že vyvoláním paradoxní aktivaci MAPK v buňkách epidermis, která hraje významnou roli v počáteční fázi hojení ran, by mohli obnovit bariérovou funkci kůže. Jejich experimenty nakonec potvrdily, že lokální aplikace inhibitoru BRAF ve formě léčivé látky vemurafenib může urychlit hojení kožních defektů.

Lokální aplikace inhibitorů BRAF podporuje regeneraci kůže

Zdá se tedy, že lokální aplikace inhibitorů BRAF podporuje regeneraci kůže a je tedy efektivní nejen při léčbě nejrůznějších typů ran, ale i kožních komplikací, které doprovázejí celou řadu onemocnění, jako je např. rakovina nebo diabetes, kde současné terapie nejsou příliš účinné. Vědci plánují vyvíjet preklinické modely pro další výzkum těchto mechanismů a v blízké budoucnosti by chtěli zahájit klinické studie s potenciální­mi lokálními léčivy na bázi inhibitorů BRAF.

Zdroje
[1] https://cancer.ucla.edu/Home/Components/News/News/942/1631
1
Inhibitory BRAF