2 minuty

15. září 2011 bylo v Brně otevřeno Národní Tkáňové Centrum – unikátní projekt zaměřený na vývoj a výrobu léčivých přípravků Moderní terapie (Advanced Therapies Medicinal Products) a zpracování tkání a buněk v garantované kvalitě a podle evropských standardů. Předmětem jeho zájmu je tkáňové a materiálové inženýrství, buněčná terapie a bioimplantologie. Cílem centra je vyvíjet nové moderní postupy a zdravotnické materiály pro nejrůznější odvětví medicíny.

 

Historie a současnost

Národní Tkáňové Centrum je akciová společnost založená již v roce 2009. Je financována ze soukromých a evropských zdrojů. 24 % akcií vlastní stát, což mu umožňuje i kontrolní funkci.

V červnu 2011 byly dokončeny nové prostory centra. Zaměstnancům společnosti jsou nyní k dispozici nové laboratoře se špičkovým přístrojovým vybavením využívající nejmodernější technologie. Pracoviště bylo vybudováno v blízkosti kampusu Masarykovy univerzity v Brně a odráží tak ambice jihomoravské metropole podpořit při realizaci náročných výzkumných projektů vzájemnou spolupráci vysokých škol, nemocnic a soukromého sektoru.

 Co nabízí?

V současné době centrum nabízí lékařům tkáňové a buněčné transplantáty v nejvyšší kvalitě. Jedná se zejména o produkty pro dermatologii (kožní štěpy mešované), ortopedii a traumatologii (kostní štěpy, autologní kultivované chondrocyty, vazivové nebo fasciální štěpy), dále pro neurochirurgii (Muskulosketální autotransplantát), endokrinologii (příštítné tělísko) či oftalmologii (sklerální štěpy, oční rohovky, amniové membrány pro oční chirurgii). Součástí centra je i banka pupečníkové krve zajišťující odběry, zpracování, vyšetření a zamražení darované pupečníkové krve.

 Připravované produkty pro hojení ran

Také pro oblast hojení ran jsou připravovány produkty, jejichž vývoj již nyní přináší slibné výsledky. Jedná se zejména o krevní destičky uvolňující faktory, které přispívají k hojení defektů a snižují bolestivost. K pozitivnímu posunu v léčbě syndromu diabetické nohy by mohly přispět kmenové buňky podporující obnovu krevního zásobení a stimulující hojení chronické rány.

 Centrum a výzkum

K hlavním oblastem zájmu centra patří také vývoj a klinický výzkum v oblasti bioimplantologie, týkající se zejména somatobuněčné terapie, tkáňového inženýrství, léčby kmenovými buňkami, nosičů buněk a nanomateriálů, zdravotnického materiálu a suplement a v neposlední řadě také nových přístrojů pro bioimplantologii.

Zdroj:

http://lemur.mu/…y-i-pacienty

http://www.natic.cz

http://brno.idnes.cz/…-zpravy.aspx?…

1