2 minuty

Jedním z revolučních materiálů moderní lékařské vědy jsou bezpochyby nanovlákna. Pro své specifické vlastnosti nacházejí uplatnění nejen v mnoha technických oborech, ale otevírají také nové možnosti v současné medicíně.

 Jak vzniká nanovlákno?

Nejpoužívanějším způsobem výroby nanovláken je tzv. elektrostatické zvlákňování. Z polymerního roztoku nebo polymerní taveniny se pomocí elektrostatických sil utvářejí jemná vlákna, jejichž průměr se pohybuje v rozsahu nanometrů, tedy miliontinách milimetru. Díky tomu má nanovlákno velkou povrchovou plochu (tisícinásobně větší než např. mikrovlákno), je vysoce porézní a vyznačuje se vynikající tuhostí a houževnatostí.

Využití nanovláken v praxi

Nanovlákna jsou materiálem s velkým potenciálem v mnoha oborech lidské činnosti. V současnosti se využívají zejména k výrobě vysoce účinných filtrů, kompozitů nebo separačních membrán. Počítá se také s výrobou ochranných oděvů či solárních plachet k pohonu vesmírných plavidel atd.

Nanovlákna  v medicíně

Předmětem rozsáhlého výzkumu je uplatnění nanomateriálů v biomedicíně. Nanomateriály mohou být použity při výrobě umělých orgánů, kůže, krevních cév nebo hojicích prostředků.

Odborníci se zabývají výrobou nanovláken z biokompatibil­ních materiálů, které svými vlastnostmi napodobují skutečné tkáně a organismus je schopen je po určité době vstřebat.

Testuje se uplatnění nanovláken jako matrice pro růst kmenových buněk a možnost zainkorporovat do jejich vrstev různé bioaktivní materiály, např. růstový faktor nebo imunosupresi.

Nanovlákna vyrobená z biopolymerů mohou sloužit také jako krycí materiál na rányobohacený o antibakteriální či jiné látky, které přispějí k rychlejšímu hojení rány.

Výzkum nanovláken v Česku

Nanovlákna a jejich využití v medicíně, zejména v tkáňovém inženýrství, jsou centrem zájmu také mnoha výzkumných institucí v České republice, např. Ústavu fyzikální elektroniky MU nebo Národního tkáňového centra, kde je testována metodika tvorby náhradních kožních krytů.

Zdroj:

http://www.chempoint.cz/…-inzenyrstvi

http://www.rozhlas.cz/…kuzi--985736

http://cs.wikipedia.org/…ovl%C3%A1kno

1