2 minuty

Výskyt infekcí způsobených MRSA se ve fakultních nemocnicích ve Spojených státech v letech 2003 až 2008 zdvojnáso­bil. Přehled výsledků zprávy amerických epidemiologů přináší také server www. sciencedaily.com.

Nakažen jeden z dvaceti

Odborníci odhadují, že počty hospitalizací z důvodu infekce MRSA vzrostly z původních přibližně 21 případů na 1 000 pacientů v roce 2003 na asi 42 případů na 1 000 pacientův roce 2008. Bakterií MRSA je tedy nakažen téměř 1 z 20 hospita­lizovaných pacientů. Podle autorů studie tak počet osob hospitalizovaných z důvodu infekce MRSA překročil počet hospitalizovaných s onemocněním AIDS a chřipkou dohromady, a to v každém z posledních průzkumů z let 2006, 2007 a 2008.

Z jiné studie sice vyplývá, že případy nákazy MRSA naopak v nemocnicích klesají – ta se ale zabývala pouze případy invazivní infekce MRSA, tedy infekce nalezené v krvi, mozkomíšním moku nebo hlubokých tkáních a nezahrnula infekce kůže.

 

Nebezpečí mimo nemocnice

Vědci připisují celkový nárůst těchto nákaz z velké míry komunitním infekcím, tedy těm, které vznikají mimo zdravotnická zařízení. Původně byl výskyt MRSA primárně spojen s nemocničním prostředím, komunitní infekce MRSA se v USA výrazněji rozšířily teprve v posledním desetiletí, zatímco nozokomiální infekce MRSA jsou na ústupu.

 

Nezvratné důkazy

Autoři zprávy využili databázi, která zahrnuje údaje z 90 % akademických lékařských center po celých Spojených státech. Počítali s tím, že z administrativních důvodů mohou být skutečné počty případů infekce podceněny a snažili se zkorigovat možné chyby detailním posouzením dat pacientů.

Z uvedených dat však jasně vyplývá, že ve fakultních nemocnicích v USA byly případy MRSA v letech 2003−2008 na vzestupu.

 

Zdroj:

http://www.sci­encedaily.com/re­leases/2012/07/­120726180309.htm

1