1 minuta

V Modrých stránkách jsou uvedeny výrobky firmy HARTMANN–RICO a.s., které jsou plně nebo částečně hrazeny Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

U všech výrobků jsou uvedeny jim přiřazené kódy podle číselníku SÚKL pro prostředky zdravotnické techniky.

Jednotlivé ZP jsou řazeny dle oficiálních podskupin SÚKL, přičemž první podskupina – Obvazový materiál – je pro větší přehlednost rozčleněna do více souborů.

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny po léčbě delší než 3 měsíce

M – zvlášť účtovaný materiál

Zdroje
[1] HARTMANN – RICO a.s.
1