2 minuty

Nedávno publikovaná studie podává důkazy o tom, že mechanické namáhání může podpořit, nebo naopak omezit hojení ran – vše závisí na správném načasování. Podle webových stránek www.sciencedaily.com  vědci z Technologického institutu ve státě Georgia v USA zjistili, že mechanické síly mají vliv na růst a remodelaci cév při regeneraci tkání a hojení ran. Mohou buď oslabit, nebo podpořit proces vaskularizace a regeneraci tkání v závislosti na tom, kdy přesně jsou v průběhu hojení použity.

 

Vaskularizace je zásadní pro hojení defektu

Růst krevních cév je nezbytný pro regeneraci mnoha dalších tkání, včetně kostí. Pro potřeby studie bylo sledováno hojení kostního defektu u potkanů. U jedné skupiny zvířat byla poraněná končetina opatřena pevně přitaženými speciálními destičkami pro udržení stability končetiny, které zabraňovaly působení mechanické síly na postiženou kost. U druhé skupiny zvířat destičky umožňovaly umístit podél osy končetiny zátěže, ale zabraňovaly otáčení a ohýbání končetiny.

 Mechanické namáhání a jeho načasování

Experimenty ukázaly, že působení mechanické síly v místě poranění ihned na začátku hojivého procesu vede k inhibici růstu cév v poraněné oblasti. Objem krevních cév se snížil o 66 % a jejich propojení o 91 %, ve srovnání s kontrolní skupinou. Nedostatečná vaskularizace defektu způsobuje 75% redukci tvorby kostní hmoty a neschopnost zhojit poranění.

Během studie však bylo zároveň zjištěno, že stejná mechanická síla může být užitečná později.

Pokud na ránu nepůsobila žádná mechanická síla až čtyři týdny následující po úrazu, proces remodelace cév byl zahájen bez problémů. Při pozdějším zatížení končetiny bylo zaznamenáno snížení množství a propojenost cév, ale průměrná tloušťka cév se zvýšila. Kromě toho se zvýšila tvorba kostní tkáně o 20 %.

 Praktické důsledky

Studie zjistila, že použití mechanické síly v místě poranění ihned po zahájení hojivého procesu narušilo tvorbu nových cév a zabránilo hojení kostí, zatímco v pozdějších fázích hojení naopak podpořilo regeneraci kostí. Závěry studie by mohly ovlivnit postupy při léčbě poranění a doporučení pro rehabilitaci a pomoci optimalizovat mechanické vlastnosti stabilizačních a znehybňujících materiálů.

Zdroj:

http://www.sci­encedaily.com/re­leases/2011/10/­111024113058.htm

1