2 minuty

Leptin, hormon produkovaný převážně tukovými buňkami, vykazuje různé fyziologické vlastnosti. Bylo například prokázáno, že u obézních myší s deficiencí leptinu, dochází ke zpomalení hojení ran. Přesto je o přesném mechanismu tohoto jevu dosud známo pouze málo. Nedávná studie japonských vědců se snažila objasnit roli leptinu při hojení kožních defektů.

Leptin ovlivňuje mnoho procesů v těle

Leptin ovlivňuje homeostázu tělesné hmotnosti prostřednictvím působení na příjem potravy a výdej energie negativní zpětnou vazbou v hypotalamických jádrech. Bylo také prokázáno, že leptin hraje roli v metabolismu lipidů, krvetvorbě, termogenezi, funkci vaječníků, tvorbě kostí a angiogenezi.

Další série studií objevily, že tento hormon je produkován nejen adipocyty, ale i některými dalšími tkáněmi, a také leptinové receptory jsou exprimovány v různých tkáních, čímž je pravděpodobně dána jeho mnohostranná funkčnost v organismu.

Zkoumáno spojení leptinu a hojení ran

V rámci výše zmíněné japonské studie byla provedena imunohistochemická analýza pro potvrzení exprese leptinového receptoru v lidské a myší kůži. Leptin byl lokálně aplikován do kožních ran myší spolu s vstřebatelným hydrogelem s prodlouženým uvolňováním. Proces hojení ran byl zkoumám histologicky a byla měřena plocha ulcerace v průběhu času. Zjišťován byl zejména účinek leptinu na proliferaci, diferenciaci a migraci lidských epidermálních keratinocytů.

Lokální aplikace leptinu je účinná

Výsledky studie ukázaly, že leptinové receptory byly exprimovány v epidermálních buňkách lidské i myší kůže. Lokální aplikace leptinu významně podpořila proces hojení. Histologická analýza ukázala, že v tkáni ošetřené leptinem se tvořilo více krevních cév. Exogenní aplikací leptinu se také zvýšila proliferace, diferenciace a migrace lidských epidermální keratinocytů. Tyto výsledky silně naznačují efektivitu lokální aplikace leptinu v podpoře hojení ran.

Zdroj:
http://journals.plos.org/plosone/article?…

1