2 minuty

Pacienti, kterým byl aplikován speciální lék na obnovu tkání, měli na rozdíl od pacientů, kteří dostávali placebo, dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se jejich diabetické vředy vyléčí do osmi týdnů. Tyto výsledky přináší nová studie přijatá k publikaci v odborném endokrinologickém časopise Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

 

 

Léčba diabetických vředů chrání před amputací

Odhaduje se, že 382 milionů lidí na celém světě trpí cukrovkou, a vědci se proto stále snaží najít nové účinné možnosti léčby diabetických vředů a dalších komplikací, jimž čelí miliony pacientů. Diabetické vředy častou vedou až amputaci. Avšak přibližně 85 % amputací se lze vyhnout, pokud nemocní s diabetem dodržují preventivní opatření, která je chrání před vznikem diabetických vředů, nebo je včas zahájena jejich léčba.

Studie italských vědců ukazuje, že existuje lék, který může zlepšit hojení ran u lidí s diabetem.

 

Slibná terapie polydeoxyribo­nukleotidy

Prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie se zúčastnilo 216 pacientů. Všichni trpěli diabetickými vředy, avšak bez viditelných známek infekce. Nemocní byli rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina užívala speciální lék na obnovu tkání − polydeoxyribo­nukleotid (PDRN), druhá skupina pak placebo.

Polydeoxyribo­nukleotid (PDRN) je přípravek, který stimuluje regeneraci poškozených tkání. Skládá se z frakcí deoxyribonukleové kyseliny (DNA) o nízké molekulové hmotnosti. Jedná se o deoxyribonu­kleotidové lineární polymery spojené fosfodiesterovými vazbami, jejichž monomerní jednotky jsou purinové a pyrimidinové nukleotidy.

Terapie trvala osm týdnů a po dobu dalších čtyř týdnů byly sledovány změny ve stavu diabetických vředů. Po dvou měsících mělo 37 % pacientů, kteří byli léčeni PDRN, vředy zcela uzavřené, ve skupině s placebem se vředy zhojily u 19 % pacientů. Nemocní, kterým byl aplikován PDRN, hlásili pouze málo nežádoucích účinků.
Uvedený přístup by mohl znamenat revoluci v léčbě diabetických vředů

 

Zdroj: https://www.endocrine.org/…-foot-ulcers

1