2 minuty

Aplikace kožních štěpů je obecně uznávanou metodou léčby diabetických vředů, která napomáhá uzavření defektů na noze. Nicméně diabetické vředy jsou často obtížně léčitelné. Jihokorejští lékaři provedli studii, která měla zhodnotit efektivitu kombinované léčby pomocíkožních štěpů za současného použití podtlakové terapie, která je považována za účinnou metodu napomáhající hojení ran. Výsledky výzkumu byly prezentovány na letošní konferenci EWMA v Madridu.

Kombinace štěpu a podtlaku

56 pacientům trpícím syndromem diabetické nohy byly aplikovány kožní štěpy a okamžitě po operaci podstoupili léčbu podtlakovou terapií.  Systém podtlakové terapie se sestával ze sterilizované polyuretanové pěny, transparentního adhezivního krytí a jednoduché sestavy k vytvoření negativního tlaku. 5 dnů po operaci bylo krytí rány nahrazeno krytím z polyuretanové pěny.

Podtlak podporuje přijetí štěpů

Pacienti byli sledováni od ledna 2011 do prosince 2013. Z celkových 56 případů byly 38 pacientům aplikovány kožní štěpy a 22 pacientům pak kožních štěpy s dermálním alogenním štěpem. Celkem byl štěp přijat v 91 %, při použití samotného kožního štěpu v 94 %, u kožního štěpu s dermálním aloštěpem v 78 %. Výsledné rozdíly u těchto dvou skupin však nebyly statisticky významné. Hlavní příčinou selhání štěpu byla infekce.
Kombinovaná léčba spojující použití kožních štěpů s nebo bez dermálního alogenního štěpu byla u pacientů s diabetem úspěšná. Tento přístup má podle autorů studie vysokou úspěšnost přijetí štěpu.

1