2 minuty
iWound aplikace, článek Hartmann

Vzdálené monitorování pooperačního hojení přináší pacientům podporu a dohled, větší komfort a aktivnější zapojení do pooperační péče. Další výhodu přináší zdravotnickým zařízením a jejich personálů tím, že eliminuje návštěvy a šetří kapacity.

iWound je v současné době testován na klinice všeobecné, endokrinní a gastroenterologické chirurgie v Poznani pod dohledem profesora Tomasze Banasiewicze. Prvním krokem je stáhnout aplikaci zdarma na libovolné mobilní zařízení. Je vyžadován přístupový kód, který pacient obdrží od svého lékaře při propuštění z nemocnice, následně se zaregistruje a zadá všechny údaje o zdravotním stavu a nemocích.

Aplikace zajistí průběžné sledování vývoje hojení a v případě komplikací dává možnost reagovat v co nejkratším čase. Díky sdílení informací o aktuálním stavu rány, příp. připojení fotografie pro přesnější anamnézu je možné pacientovi včas doporučit další vhodnou péči, léčbu antibiotiky nebo návštěvu odborníka. Dalším užitečným nástrojem je systém připomínání užívání léků, kontrol u lékaře atp.

Lékaři jsou podle WHO a Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí povinni po dobu 30 dnů po operaci sledovat průběh hojení ran. Nejnovější zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu v Polsku ukázala, že v současné době neexistuje žádný systém pooperačního sledování ran. iWound se tak stává dalším pomocníkem při léčbě ran.

Lékař díky vzdálenému monitorování dokáže zhodnotit, zda pooperační hojení probíhá dobře a může případně doporučit vhodný přípravek antiseptického krytí. V případě nestandardního průběhu může včas vyzvat pacienta k návštěvě ošetřujícího lékaře.

Zdroje
[1] Wyborcza.pl
[2] Naukawpolsce.pap.pl
[3] Wyposazeniemedyczne.pl
1
On-line aplikace