2 minuty
Přenosné ultrazvukové zařízení při léčbě ran Hartmann

Vědci z Drexel University z Filadelfie v americkém státě Pensylvánie vyvíjí novou technologii pro léčbu chronických ran – přenosný malý aplikátor nízkofrekvenčním ultrazvuku poháněný bateriemi, který lze bezpečně používat i v prostředí domova.

Vzhledem k tomu, že přístroj je kompaktní, lehký a přenosný, bude možné, aby ho pacienti používali v prostředí domova, čímž se sníží náklady na léčbu a počet nutných návštěv lékaře.

Nový přístroj by měl být naprosto bezpečný

Léčebný potenciál ultrazvuku na snížení otoku v ráně je dobře znám, vysoké hodnoty energie však nejsou optimální pro aplikaci na místo poškozené tkáně po dlouhá časová období.

Výzkumníci se snažili vyloučit jakékoliv nežádoucí účinky vyplývající ze vzájemného působení ultrazvuku a biologických tkání. Jejich cílem bylo vytvořit přístroj, který bude naprosto bezpečný, a to i v případě, že by si pacient neúmyslně aplikoval léčbu po dobu 24 hodin.

Nejúčinnější byla aplikace ultrazvuku o frekvenci 20 kHz

Optimálním řešením je přístroj vysílající nízkofrekvenční ultrazvukové vlny o hodnotě 20 kHz přímo do místa chronické rány. V roce 2013 byl přístroj úspěšně otestován na 20 pacientech. Použití ultrazvuku s frekvencí 20 kHz v 15minutových intervalech se ukázalo jako nejúčinnější kombinace energie a doby trvání.

U všech 5 pacientů ve skupině, které byla aplikována tato léčebná kombinace, byly rány na konci léčebného období trvajícího čtyři týdny zcela zahojeny. Studie ukázala, že nová léčebná metoda ve srovnání s placebem celkově zlepšila hojení o 15 % za týden.

V dalších studiích půjde o celostní přístup k problematice chronických ran

V dalších studiích se vědci chystají pro sledování procesu hojení ran využít optickou technologii založenou na infračerveném záření, která dokáže hodnotit růst cév a okysličení tkání. To jim může poskytnout úplnější obraz o tom, jak ultrazvuk urychluje proces hojení.

Navíc mají v úmyslu shromažďovat údaje o zdravotním stavu pacientů, včetně informací o jejich stravě a nutričním příjmu, aby mohli stanovit, jak tyto faktory přispívají k uzavírání chronických ran. Půjde tedy o celostní přístup k problematice chronických ran.

Zdroje
[1] https://medicalxpress.com/news/2016-11-clinical-trial-device-wounds-ultrasound.html
1