2 minuty

Chronické rány jsou často doprovázeny nepříjemným svěděním (pruritus) a bolestivostí. Američtí vědci ve své průřezové studii zkoumali výskyt svědění a bolesti u chronických ran a to, jak spolu tyto dva doprovodné faktory navzájem souvisí. Jejich zjištění byla publikována v odborném časopise Ostomy Wound Manage.

 

 

Vzorek pacientů

Výzkumu se zúčastnili pacienti starší 18 let s otevřenou chronickou ránou, kteří byli postupně, přibližně v průběhu 5 měsíců, přijímání do ambulantní péče. 199 pacientů (z toho 112 mužů) mělo průměrný věk 67 let (v rozmezí 21 až 98 let).

U účastníků studie byly diagnostikovány různé typy ran, zejména žilní bércový vřed (31), arteriální bércový vřed (23), neuropatický defekt (31), dekubitus (33), traumatická rána (37) a další typy ran (41).

 

Vředy bolí nejvíc

Svědění související s ránou bylo signifikantně spojeno s věkem pacienta. Ze všech typů ran se svědění a bolest nejčastěji projevovaly u žilních vředů (45,2 % svědění a 61,2 % bolest). Naopak nejmenší podíl těch, které rána svědila nebo bolela, bylo mezi pacienty s diabetickou neuropatií (16,1% svědění a 35,4 % bolest). Statisticky významná se ukázala souvislost mezi žilními vředy a svěděním, pokud byly žilní vředy srovnávány v kombinaci se všemi ostatními typy ran.

 

Bolest a svědění spolu souvisí

Bolest a svědění související s ránou se společně objevily celkem u 35 pacientů (17,6 %). Současný výskyt bolesti a svědění v ráně vykazuje významnou souvislost, stejně jako přítomnost bolesti a svědění v okolí rány. Výsledky studie tak dokazují, že bolest a svědění jsou časté doprovodné symptomy chronických ran a existence jednoho faktoru může ovlivnit vznik druhého. Lékaři by tak měli u pacientů s chronickou ránou posuzovat a léčit oba tyto symptomy.

 

Zdroj.

http://www.ncbi­.nlm.nih.gov/pub­med/23846004

1