2 minuty

Makrofágy jsou známé svojí schopností pohlcovat odumřelé buňky či patogeny a potlačovat tak infekci. Nová studie v odborném časopise The Journal of Cell Biology, o níž se zmiňují také stránky medicalxpress­.com, odhaluje, že tyto buňky imunitního systému také pomáhají bojovat proti zánětu tím, že způsobují migraci neutrofilů z poraněné tkáně.

Neutrofily versus makrofágy

Neutrofily putují do oblasti rány jako první odezva na signální molekuly reaktivních forem kyslíku, které aktivují proteinkinázy. Když neutrofily dokončí svou úlohu v procesu hojení, zánět je částečně potlačen apoptózou neutrofilů tedy programovanou buněčnou smrtí a následně jsou neutrofily fagocytovány makrofágy. Někdy však mohou neutrofily opustit poraněnou tkáň v procesu známém jako reverzní migrace. Stále však není zcela jasné, zda makrofágy podporují tento mechanismus potlačení zánětu.

Magrofágy a migrace neutrofilů z rány

Pokusy byly prováděny na zebřičce pruhované (Danio rerio), akvarijní rybě, která se často využívá v laboratořích celého světa. Vědci z Wisconsinské univerzity v Medisonu zjistili, že neutrofily se obecně dostávaly do rány ještě před makrofágy. Jakmile však do rány dorazily makrofágy, došlo ke vzájemné interakci mezi oběma typy bílých krvinek a následné migraci neutrofilů z poškozené tkáně. Neutrofily zůstaly v poraněné tkáni po delší dobu pouze u těch ryb, které postrádaly makrofágy. Stejně jako neutrofily byly makrofágy do rány přitahovány signálními molekulami v podobě reaktivních forem kyslíku a proteinkináz. Navíc makrofágy, které postrádaly enzym generující reaktivní formy kyslíku, nebyly schopny migrovat do ran a vyvolat odliv neutrofilů.

Makrofágy a enzym generující reaktivní formy kyslíku

Zajímavé je, že pacienti, kterým chybí lidský ekvivalent zmíněného enzymu, trpí opakujícími se infekcemi a těžkými záněty. Tato porucha je známa jako chronická granulomatózní choroba – onemocnění s vrozeným defektem některého z enzymů kyslíkového metabolismu fagocytů, při němž je narušena tvorba reaktivních forem kyslíku, které po fagocytóze zprostředkovávají likvidaci pohlcených buněk.
Nová studie tak naznačuje, že jednou z příčin symptomů těchto pacientů může být neschopnost makrofágů migrovat do míst zánětu, vyvolat reverzní migraci neutrofilů a potlačit zánět.

Zdroj:
http://medicalxpress.com/…mmation.html
http://jcb.rupress.org/…nt/207/5/589

1