2 minuty
Inhibice bakteriální adherence může potlačit vznik infekce

Staphylococcus aureus patří k hlavním původcům bakteriální infekce na kůži a v oblasti ran. Zásadní pro vznik infekce je mechanismus bakteriální adherence, tedy přilnutí mikroorganismů k buňkám hostitele. Inhibicí tohoto kroku je možné omezit invazi patogenů.

Antiadhezivní terapie brání vzniku kožní infekce

Britští vědci z Univerzity v Sheffieldu vyvinuli novou antiadhezivní terapii, která je založena na membránových proteinech lidských buněk, tzv. tetraspaninech. Syntetické peptidy odvozené od tetraspaninu CD 9, který vytváří keratinocyty, byly testovány na antiadhezivní účinky v nízkých nanomolárních koncentracích.

Vědci ke svým experimentům použili model kůže, který dokáže napodobit infikovanou ránu v lidské kůži i tkáňové struktury normální kůže dospělého člověka a umožňuje posoudit pronikání peptidů a bakterií kožním povrchem. Výzkum ukázal, že terapie založená na tetraspaninech brání vzniku bakteriálních infekce. Uvedená terapie navíc neměla žádný vliv na životaschopnost, migraci nebo proliferaci keratinocytů, což podle výzkumníků jasně naznačuje, že tato léčba by měla být jak bezpečná, tak účinná.

Nová léčba může zmírnit mikrobiální rezistenci

Autoři objevu věří, že tato nová terapie může být použita ke snížení výskytu kožních infekcí a zároveň poskytne nový pohled na to, jak bychom mohli zmírnit hrozbu mikrobiální rezistence. Na rozdíl od konvenčních antibiotik totiž tetraspaniny bakterie přímo neničí a nepodporují tak vznik rezistence. Léčba by mohla být pacientům aplikována pomocí gelu nebo krému či v podobě krycího materiálu. Autoři studie doufají, že klinické studie budou zahájeny v příštích třech až pěti letech.

Zdroje
[1] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160387
[2] https://medicalxpress.com/news/2016-07-scientists-breakthrough-antibiotic-resistance.html
1
Staphylococcus aureus