2 minuty

Studie uveřejněná v mezinárodním odborném časopise PLOS Medicine a komentovaná na serveru  www.medpagetoday.com odhaduje dopad antibiotické rezistence spojené s dvěma nejčastějšími patogeny v krevním řečišti, ke kterým patří methicilin rezistentní Staphylococcus aureus Escherichia coli rezistentní k třetí generaci cefalosporinů.
Ukazuje se, že infekce krevního řečiště způsobené těmito bakteriemi jsou spojeny s velkým nárůstem hospitalizací a nadměrnou úmrtností srovnatelnou s následky HIV/AIDS nebo tuberkulózy.

 

 Následky rezistence

Podle nizozemských vědců způsobily tyto dva rezistentní organismy v průběhu roku 2007 více než 42 000 případů infekce krevního řečiště v Evropě, z toho 8 000 případů skončilo úmrtím. Na základě matematického modelování trendů odhadli, že v roce 2015 by počet rezistentních infekcí krevního řečiště a s nimi souvisejících úmrtí mohl dosáhnout více než dvojnásobku.

Výzkumný tým využil data z Evropského systému pro sledování odolnosti bakterií (the European Antibiotic Resistance Surveillance System) k vyčíslení hlavních negativních důsledků této rezistence, jako je nadměrné úmrtí, počet dnů v nemocnici a finanční náklady. Poté s použitím statistických modelů předpověděli budoucí trend rezistence až do roku 2015 pro 31 zúčastněných zemí z evropského regionu. Do studie bylo zahrnuto 1 293 nemocnic z 31 zemí, které pokrývají 47 % všech dostupných lůžek akutní péče ve většině zemí.

 

Výsledky studie

Vědci zjistili následující fakta:

  • S. aureus způsobil přibližně 108 434 infekcí krevního řečiště, z nichž 27 711 (25,6 %) představoval MRSA.
  • Odhaduje se, že s infekcí MRSA bylo spojeno 5 503 případů úmrtí a vyžádaly si navíc 255 683 dnů hospitalizace.
  • E. coli způsobila 163 476 infekcí krevního řečiště, z nichž 15 183 (9,3 %) bylo odolných vůči třetí generaci cefalosporinů.
  • Odhaduje se, že rezistentní kmeny E. coli způsobily 2 712 případů úmrtí a vyžádaly si navíc 120 065 dnů hospitalizace.
  • Delší pobyty v nemocnici způsobily navýšení nákladů o 62 milionů eur.

Z dalších poskytnutých údajů bylo zjištěno, že rezistence bakterie S. aureus vůči antibiotikům v roce 2001 byla 19,1 %, v roce 2005 vzrostla na 22,6 % a poté v roce 2009 opět klesla na 18,0 %.
Rezistence E. coli se mezi roky 2003 a 2009 zvýšila z 2,7 % na 8,2 %.

Odhad pro rok 2015

Zmíněná čísla naznačují, že v roce 2015 by v Evropě mohlo dojít přibližně k 97 000 infekcím krevního řečiště způsobeným těmito dvěma rezistentními patogeny a s tím souvisejícím 17 000 případům úmrtí. Autoři dodávají, že odhadovaná úmrtnost na tyto infekce (1,5 na 100 000 obyvatel v zemích s vysokými příjmy) je na stejné úrovni s úmrtností na HIV/AIDS nebo tuberkulózu.

 

Zdroj:

http://www.med­pagetoday.com/In­fectiousDisea­se/InfectionCon­trol/28992

1