2 minuty

V posledních letech se dosáhlo významného pokroku v péči o otevřené zlomeniny, jejíž důležitou součástí je také prevence infekce v ráně. Běžný předoperačního postup zahrnuje čištění rány vodou a mýdlem. Nová studie mezinárodního týmu vědců odhalila, že mýdlo a voda jsou ve skutečnosti méně účinné než použití samotného fyziologického roztoku. Do výzkumu byłi zapojeni pacienti z 41 center ze Spojených Států, Kanady, Austrálie, Norska a Indie.

Mýdlo nebo fyziologický roztok?

Studie se zúčastnilo 2 400 pacientů s otevřenými zlomeninami horních nebo dolních končetin. Jejich rány byly před chirurgickým zákrokem čištěny buď mýdlem a vodou, nebo fyziologickým roztokem. Při vymývání ran byly použity tří různé úrovně tlaku vody. Pacienti byli sledováni po dobu 12 měsíců z důvodu možné reoperace kvůli infekci či problémům s hojením rány.
Vědci zjistili, že míra reoperací nebyla ovlivněna použitým tlakem při irigaci rány. Nutnost opětovného chirurgického zákroku však byla častější ve skupině s použitím vody a mýdla. Reoperaci prodělalo 182 z 1229 pacientů (14,8 %), jejichž rána byla čištěna vodou a mýdlem, ale pouze 141 z 1218 (11,6 %) pacientů ve skupině s použitím fyziologického roztoku.

Fyziologický roztok bez tlaku je úspornější

Podle autorů studie je použití velmi nízkého tlaku vody při čištění rány přijatelnou nízkonákladovou alternativou pro vymývání otevřených zlomenin. Také běžné čištění rány mýdlem a vodou lze podle nich nahradit levnějším použitím fyziologického roztoku. Uvedené výsledky tak mohou mít významné důsledky pro péči o pacienty s otevřenými zlomeninami po celém světě, a to zejména v rozvojových zemích, které se musí vypořádat s velkým množství případů a nedostatkem financí.

Zdroj:
http://www.medicalnewstoday.com/…s/304183.php
http://www.nejm.org/…EJMoa1508502

1