2 minuty
Enzym podílející se na metabolismu glukózy článek Hartmann

Zjištění vědců ze Státní univerzity v Georgii, publikované v odborném časopise Wound Repair and Regeneration, naznačuje, že enzym zapojený do metabolismu glukózy v buňkách by měl hrát důležitou roli také v raných fázích hojení ran.

Neutrofily uvolňují v ráně pyruvátkinázu

Infiltrování rány neutrofily představuje časnou zánětlivou odpověď v procesu hojení ran. Avšak role neutrofilů v regeneraci a proliferaci tkání během hojení stále není důkladně prozkoumána. Nový výzkum nicméně ukázal, že neutrofily uvolňují v ráně pyruvátkinázu, respektive její izoformu M2 (PKM2), což je enzym, který se účastní glykolýzy. Tato uvolněná extracelulární PKM2 napomáhá časným fázím hojení podporou angiogeneze v místě rány.

Nejvyšší koncentrace dosáhl enzym třetí den hojení

Vědci prováděli pokusy na myších modelech. Ve vzorcích tkání byla PKM2 zjištěna v extracelulárním prostoru tkáně rány, což naznačuje sekreci během procesu hojení. PKM2 uvolněná v místě rány se nacházela v těsné blízkosti neutrofilů. U myšího modelu dosáhl enzym nejvyšší koncentrace v místě rány třetí den po vzniku rány a pak došlo k jeho poklesu. Když byl na rány myší lokálně aplikován přípravek s obsahem PKM2, výsledkem bylo rychlejší uzavření rány a zvýšená tvorba nových cév.

Objeveno spojení mezi zánětlivou a proliferační fází

Z výsledků výzkumu tak vyplývá, že PKM2 hraje důležitou roli při v procesu hojení ran. PKM2 zřejmě podle autorů studie spojuje imunitní odpověď s další fází hojení, kterou je proliferace. Nová zjištění tak naznačují existenci důležitého molekulární spojení mezi včasnou zánětlivou reakcí a proliferační fází v procesu obnovy tkáně. Objev by mohl otevřít cestu k novým metodám léčby v oblasti hojení ran a regenerace a transplantace tká­ní.

Zdroje
[1] https://medicalxpress.com/news/2016-03-enzyme-involved-glucose-metabolism-wound.html
[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26808610
1
Neutrofily