2 minuty

Vědci z Univerzity George Washingtona testují novou metodu detekce infekce v chronické ráně, která by mohla podstatně zkrátit obvyklou dobu, která je nutná k identifikaci bakteriální infekce v klinickém prostředí. Jejich nová studie uveřejněná v odborném časopise Wound Repair and Regeneration zkoumá možnosti elektrochemické detekce pseudomonád v exsudátu chronických ran.

Léčba ran vyžaduje rychlou detekci infekce v ráně

V posledním desetiletí byl zaznamenán rychlý vývoj diagnostických testů v klinické praxi. V oblasti péče o rány však stále existuje naléhavá potřeba rychlejších technik pro detekci infekce. Dokonce i nové metody založené na molekulární a biochemické identifikace vyžadují několik hodin pro počáteční inkubační dobu, aby bylo možné získat dostatečný počet buněk před provedením analýzy.

Elektrochemická detekce bakterií šetří čas

Nová diagnostická metoda eliminuje nutnost přípravy vzorků, trvá méně než minutu a vyžaduje pouze 7,5 mikrolitrů vzorku exsudátu. Pomocí jednoduchého jednorázového elektrochemického senzoru je možné v exsudátu chronických ran okamžitě odhalit existenci pseudomonád, které běžně infikující chronické rány.Technika je založena na identifikaci unikátní látky tzv. pyocianinu, kterou pseudomonády produkují v rámci „quorum sensing“ tedy systému, který pomáhá regulovat chování bakterií v prostředí. Senzitivita testu činila 71 %, specificita pak 57 %.

Rychlé odhalení infekce zkvalitní léčbu

Možnost okamžitě detekovat pseudomonády a další infekční organismy v chronické ráně by mohlo významně zkvalitnit péči o pacienty. Lékaři by nemuseli čekat na výsledky kultivace, aby mohli rozhodnout o vhodné antibiotické léčbě. Nová metoda by tak mohla přispět ke snížení rezistence na antibiotika a snížit náklady na léčbu.

Zdroj:
https://smhs.gwu.edu/…ction-wounds
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815644

1
Detekce infekce